Je bent hier: De M600 gebruiken > Menustructuur > Menu met apps > Alarm

Alarm

Je kunt een alarm instellen op je M600. Als het alarm afgaat, trilt je M600 en wordt er een melding weergegeven.

Let op: een alarm dat je instelt op je M600, gaat niet af op je telefoon.


Een alarm instellen

  1. Druk op de zijknop om het menu met apps te openen en tik op Alarm.
  2. Stel het gewenste uur in op de uurcirkel. Je ziet het ingestelde uur ook in het midden van de cirkel. Als je de 12-uursindeling gebruikt, tik je op vm of nm.
  3. Tik op de minuten in het midden van de cirkel om door te gaan naar het instellen van de minuten.
  4. Stel de gewenste minuten in op de minutencirkel. Je ziet de ingestelde minuten ook in het midden van de cirkel.
  5. Tik op het vinkje.
  6. Tik op de tekst onder de ingestelde tijd om de opties te zoeken om het alarm in te stellen voor Een keer of herhaaldelijk op een gewenste dag van de week. Veeg naar links om terug te keren naar de vorige weergave.
  7. Tik op het horlogepictogram om te wisselen tussen trillen (het horlogepictogram is niet doorgekruist) en niet trillen (het horlogepictogram is doorgekruist).
  8. Tik op het vinkje om het alarm in te stellen.

Een alarm uitschakelen wanneer het afgaat

  • Tik op het pictogram van de alarmklok of veeg naar rechts.

Een alarm laten sluimeren

Je kunt een alarm dat afgaat als volgt laten sluimeren:

  • Tik op de Z'en.

De sluimertijd is 10 minuten.