Je bent hier: De M600 gebruiken > Menustructuur > Meldingen

Meldingen

Je kunt meldingen op je M600 ontvangen van de apps op de smartwatch en op je telefoon. Als toestaat dat meldingen op je M600 worden weergegeven, zie je deze verschijnen op het startscherm. Zie Meldingsinstellingen voor meer informatie.

Op het startscherm van je M600 kun je dit statuspictogram zien als je niet gelezen meldingen op je smartwatch hebt:

Het aantal in het pictogram geeft het aantal nieuwe meldingen aan.


Meldingen weergeven

  1. Veeg vanaf de onderkant van het display omhoog of draai je pols van je af.
  2. Tik op een melding om alle informatie erin weer te geven.
  3. Blijf vanaf de onderkant van het scherm omhoog vegen of je pols draaien om meer meldingen weer te geven (indien aanwezig).

Actie ondernemen op een melding

Sommige meldingen hebben meer beschikbare acties met betrekking tot de informatie die erop staat.

  1. Tik op de melding om alle informatie erin weer te geven.
  2. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om de beschikbare acties weer te geven.
  3. Tik op de gewenste actie (indien van toepassing). Je kunt bijvoorbeeld ontvangen e-mails archiveren op je M600.

Een melding afwijzen

Zodra je alle nodige informatie van een melding hebt bekeken:

  1. Veeg van links naar rechts om de details van de melding te sluiten.
  2. Veeg de melding naar links of rechts om hem af te wijzen.

Als je een melding op je M600 afwijst, wordt de bijbehorende melding op je telefoon ook verwijderd.