Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Procházení hodinek M600 > Ovládání pohyby zápěstím

Ovládání pohyby zápěstím

K procházení M600 můžete použít pohyby zápěstím. Švihnutím zápěstí k sobě a od sebe můžete rolovat upozorněními a nabídkami nahoru a dolů. Můžete také zatřepat zápěstím a ukončit ciferník hodinek.

Abyste mohli pohyby zápěstím začít používat, musíte je nejprve zapnout.

Zapnutí ovládání pohyby zápěstím

  1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Gestures (Pohyby) a klepněte na ni.
  2. Klepněte na Wrist gestures (Pohyby zápěstím), kde můžete tuto funkci zapnout (přepínač je modrý), nebo vypnout (přepínač je šedý).

Můžete se podívat na instruktážní video, jak ovládat hodinky pohyby zápěstím a zároveň si procvičit jejich používání. Video najdete ve stejné nabídce Gestures (Pohyby), kde se zapíná ovládání pohyby zápěstím. Rolujte nabídkou Gestures (Pohyby), najděte položku Launch tutorial (Spustit instruktážní video) a klepněte na ni. Podrobnější informace o tom, co se s pohyby zápěstím dá dělat, viz nápověda Wear OS by Google Help.