Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Struktura nabídky aplikace Polar

Nabídka aplikace Polar


Trénink

Tady budete své tréninky zahajovat. Spusťte Training (Trénink) a zobrazí se seznam sportovních profilů, které máte v aplikaci Polar k dispozici. Zde si můžete vybrat požadovanou sportovní disciplínu.

Výběr sportovních profilů zobrazovaných v aplikaci Polar na hodinkách M600 můžete měnit buď v aplikaci Polar Flow, nebo ve webové službě Polar Flow. V nabídce mobilní aplikace klepněte na Sport profiles (Sportovní profily). Nebo přejděte na stránky flow.polar.com, klikněte na své jméno v pravém horním rohu a zvolte Sport profiles (Sportovní profily). V mobilní aplikaci a webové službě můžete přidávat a odebírat sportovní disciplíny a reorganizovat seznam tak, abyste měli oblíbené sporty na M600 snadno přístupné.

Před zahájením tréninku počkejte, dokud se vedle ikony sportovní disciplíny nezobrazí hodnota vaší tepové frekvence. Jestliže zvolený sportovní profil podporuje sledování pomocí GPS, zobrazí se také ikona GPS. Zelený kruh kolem GPS se přestane otáčet, jakmile přístroj zachytí signál GPS. Stisknutím předního tlačítka nebo klepnutím na ikonu zvolte sport a trénink se spustí.


My day (Můj den)

Zvolíte-li ciferník hodinek od Polaru jako např. „Polar Jumbo“, můžete na domovské obrazovce hodinek M600 sledovat pokrok denní aktivity. V sekci My Day (Můj den) uvidíte podrobnější informace o denní aktivitě a trénincích v daném dni.

Otevřete My Day (Můj den), chcete-li zobrazit AKTUÁLNÍ (NOW) stav aktivity. Zobrazí se procentuální hodnota, která ukazuje, jak daleko jste s plněním cíle denní aktivity. Váš pokrok je znázorněný také graficky v podobě postupně se vyplňující lišty aktivity. Uvidíte také počet kroků, které jste již ušli, překonanou vzdálenost a spálené kalorie.

Rolujte nabídkou My day (Můj den) a uvidíte tréninky, které jste během dne absolvovali, a tréninky, které jste si na daný den naplánovali ve webové službě nebo aplikaci Polar Flow. Můžete otevřít minulé tréninky a prohlédnout si je podrobněji.


Moje tepová frekvence

Zde okamžitě zjistíte svoji aktuální tepovou frekvenci, aniž byste museli začínat trénink. Stačí, když utáhnete pásek hodinek, klepnete na ikonu a za okamžik uvidíte svoji aktuální tepovou frekvenci.

Přejeďte prstem doprava a vrátíte se do nabídky aplikace Polar nebo stiskněte postranní tlačítko zapnutí a vrátíte se na úvodní obrazovku.


Sync (Synchronizace)

Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s iPhonem.

Aplikace Polar v hodinkách M600 po skončení tréninku automaticky synchronizuje vaše tréninková data a data o aktivitě s aplikací Polar Flow. Pokud netrénujete s aplikací Polar a chcete zobrazit svá data o aktivitě v mobilní aplikaci, musíte je synchronizovat ručně. To můžete udělat tak, že klepnete na ikonu Sync (Synchronizace).. Na hodinkách M600 se během synchronizace zobrazí Syncing (Probíhá synchronizace) a Completed (Hotovo), jakmile je úspěšně dokončena.

Když se aplikace Polar na hodinkách M600 synchronizuje s mobilní aplikací, vaše data o aktivitě a tréninková data budou prostřednictvím internetového připojení automaticky uložena do webové služby.