Fit

Pomocí aplikace Google Fit™ můžete stanovovat denní cíle fyzické aktivity a uvidíte, jak blízko máte k jejich splnění. Aplikace Fit sleduje kroky, čas, vzdálenost a kalorie.


Zobrazení pokroku v denní aktivitě

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, a najděte položku Fit a klepněte na ni.
  2. Přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazilo více podrobností o aktivitě Today (Dnes): Můžete klepnout na různé podrobnosti, aby se zobrazily další informace.

Pomocí aplikace můžete zobrazit také aktuální tepovou frekvenci. Přejeďte prstem nahoru, najděte ikonu srdce a klepněte na ni.


Nové cíle fyzické aktivity může přidávat tak, že klepnete na Add goal (Přidat cíl).

Podrobnější informace o používání aplikace Google Fit najdete na stránkách nápovědy Wear OS by Google Help.