Nacházíte se tady: Nastavení > Přístup k nastavením

Přístup k nastavením

Nastavení můžete na chytrých hodinkách M600 zobrazit a upravovat v aplikaci Settings (Nastavení).


Vyvolání nastavení

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací.
  2. Najděte položku Settings (Nastavení) a klepněte na ni.

NEBO

  1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
  2. Na obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé nastavení).
  3. Klepněte na ikonu nastavení.