Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Navigace v aplikaci Polar

Navigace v aplikaci Polar


Spuštění aplikace Polar

 • Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko (pozn. nejprve musíte ukončit všechny ostatní aplikace).

NEBO

 • Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, najděte položku Polar a klepněte na ni.

NEBO

 • Použijte hlasový příkaz:
 1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
 2. Řekněte: „OK Google.“
 3. Řekněte buď: „Open Polar“, nebo „Start a workout“.

Níže najdete pokyny, jak zapnout rozeznání hlasu „Ok Google“, abyste mohli aplikaci Polar ovládat hlasovými příkazy.


Navigace v aplikaci Polar pomocí dotykového displeje a pohybů zápěstím

Procházení nabídek, seznamů a přehledů

 • Přejeďte prstem po displeji nahoru nebo dolů.

NEBO

 • Švihněte zápěstím od sebe a k sobě.

Výběr položek

 • Klepněte na ikonu.

Návrat o jeden krok zpět

 • Přejeďte prstem po displeji zleva doprava.

Chcete-li aplikaci Polar ukončit:

 • Zatřepejte zápěstím.

Navigace v aplikaci Polar pomocí předního tlačítka

 • V nabídce aplikace Polar stiskněte přední tlačítko, chcete-li zahájit Trénink.
 • V seznamu sportovních profilů stiskněte přední tlačítko, pokud chcete vybrat ikonu sportovního profilu zobrazenou na displeji.
 • Při tréninku stiskněte přední tlačítko, pokud chcete ručně označit úsek.
 • Při tréninku stiskněte a podržte přední tlačítko, chcete-li cvičení pozastavit.
 • V režimu pozastavení stiskněte a podržte přední tlačítko, pokud chcete trénink ukončit.
 • V přehledu po tréninku stiskněte přední tlačítko, chcete-li otevřít nabídku aplikace Polar.

Navigace v aplikaci Polar pomocí hlasu

Aplikaci Polar můžete ovládat také pomocí hlasu. Nejprve ale musíte zapnout rozeznání hlasu „OK Google“ na chytrých hodinkách.

Zapnutí rozeznání hlasu „OK Google“

 1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
 2. Na obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé nastavení).
 3. Klepněte na ikonu nastavení.
 4. Najděte položku Personalization (Personalizace) a klepněte na ni.
 5. Klepněte na "Ok Google" detection (Detekce „OK Google“), abyste funkci zapnuli (přepínač se zbarví modře).

Zahájení tréninku

 1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
 2. Řekněte: „OK Google.“
 3. Pro zahájení tréninku řekněte buď: „Start a run“, nebo „Start a bike ride“.
 4. NEBO

  řekněte: „Start a workout“, aby se otevřel seznam sportovních profilů, ve kterém si můžete vyhledat sport, který chcete trénovat, a klepnout na něj.

Pozastavení tréninku

 1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
 2. Řekněte: „Stop a run“, nebo „Stop a bike ride“.