Nacházíte se tady: Nastavení > Restartování a resetování

Restartování a resetování

Stejně jako u jakéhokoli jiného elektronického přístroje, doporučujeme, abyste hodinky M600 občas vypnuli.

Vyskytnou-li se s hodinkami M600 nějaké potíže, zkuste je restartovat. Restartováním chytrých hodinek M600 se nesmažou žádná jejich nastavení ani vaše osobní údaje v nich uložené.

Restartování hodinek M600

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku System (Systém) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Restart (Restartovat).
 3. Potvrďte, že chcete hodinky restartovat, klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.

NEBO

 • Stiskněte a podržte postranní tlačítko zapnutí, dokud se nezobrazí logo Polar.

Někdy restartování elektronického přístroje nestačí. Pokud například máte problém s opětovným navázáním ztraceného spojení mezi M600 a telefonem a již jste vyzkoušeli ostatní naše tipy pro řešení problémů, ale stále se nelze připojit, můžete zrušit spárování hodinek M600 s telefonem a resetovat je do továrního nastavení.

Nezapomeňte, že resetováním budou z hodinek M600 vymazány veškeré osobní údaje a nastavení a budete si je muset znovu nastavit pro své potřeby.

Chcete-li chytré hodinky M600 resetovat do továrního nastavení, musíte zrušit spárování hodinek s telefonem a resetovat je podle pokynů níže.


Uživatelé s telefonem se systémem Android

Zrušení spárování hodinek M600 s telefonem a resetování hodinek

 1. V aplikaci Wear OS by Google v telefonu otevřete Settings (Nastavení).
 2. V nabídce Device settings (Nastavení zařízení) klepněte na Polar M600.
 3. Klepněte na UNPAIR WATCH (ZRUŠIT SPÁROVÁNÍ HODINEK).
 4. Potvrďte zrušení spárování klepnutím na UNPAIR WATCH (ZRUŠIT SPÁROVÁNÍ HODINEK). Tím se hodinky také resetují.

Opětovné spárování hodinek M600 s telefonem

 1. Spusťte aplikaci Wear OS by Google v telefonu.
 2. K dokončení opětovného spárování hodinek M600 s telefonem postupujte podle pokynů na obrazovce nebo podle pokynů v kapitole Nastavení hodinek M600. Nezapomeňte hodinky M600 znovu nastavit v aplikaci Polar Flow!

Uživatelé iPhonů

Zrušení spárování hodinek M600 s telefonem

 1. V aplikaci Settings (Nastavení) na telefonu klepněte na Bluetooth.
 2. Na seznamu najděte své zařízení Wear OS by Google a klepněte na „i“.
 3. Aby se spárování zrušilo, klepněte na Forget This Device (Zapomenout toto zařízení).
 4. Potvrďte zrušení spárování klepnutím na Forget Device (Zapomenout zařízení).

Resetování hodinek M600 do továrního nastavení

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku System (Systém) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Disconnect & reset (Odpojit a resetovat).
 3. Potvrďte, že chcete hodinky resetovat, klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.

Opětovné spárování hodinek M600 s telefonem

 1. V aplikaci Wear OS by Google v telefonu klepněte na tři tečky v pravém horním rohu.
 2. Klepněte na Pair with new wearable (Spárovat s novým nositelným zařízením).
 3. K dokončení opětovného spárování hodinek M600 s telefonem postupujte podle pokynů na obrazovce nebo podle pokynů v kapitole Nastavení hodinek M600. Nezapomeňte hodinky M600 znovu nastavit v aplikaci Polar Flow!