Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Oblíbené položky

Oblíbené

Díky funkci Oblíbené si můžete ukládat a spravovat své oblíbené tréninkové cíle ve webové službě Flow. V aplikaci Polar v hodinkách M600 můžete mít současně uložených maximálně 20 oblíbených položek. V aplikaci Polar najdete oblíbené tréninkové cíle, když v seznamu sportovních profilů v nabídce Training (Trénink) přejedete prstem doleva. Budete-li mít ve webové službě uloženo více než 20 sportovních profilů, prvních 20 jich bude při synchronizaci odesláno do aplikace Polar. Pořadí oblíbených sportovních profilů ve webové službě si můžete změnit jejich přetažením. Vyberte sport, který chcete přemístit, a přetáhněte jej na místo v seznamu, kde ho chcete mít.


Spravování oblíbených tréninkových cílů ve webové službě Polar Flow

Přidání tréninkového cíle do oblíbených položek

  1. Vytvořte si tréninkový cíl.
  2. Klepněte na Přidat k oblíbeným, než si nový tréninkový cíl uložíte klepnutím na Uložit.

Cíl byl tímto přidán mezi oblíbené položky.

NEBO

  1. V Diáři si otevřete již existující cíl.
  2. Klepněte na Přidat k oblíbeným.

Cíl byl tímto přidán mezi oblíbené položky.

Změna oblíbené položky

  1. Klikněte na ikonku oblíbených položek v pravém horním rohu vedle vašeho jména. Zobrazí se všechny vaše oblíbené tréninkové cíle.
  2. Klepněte na oblíbenou položku, kterou chcete upravit, a pak na Upravit.
  3. Po provedení všech požadovaných změn klepněte na Aktualizovat změny.

Odstranění oblíbené položky

  1. Klikněte na ikonku oblíbených položek v pravém horním rohu vedle vašeho jména. Zobrazí se všechny vaše oblíbené tréninkové cíle.
  2. Pro odstranění tréninkového cíle ze seznamu oblíbených položek klikněte na ikonku pro mazání v pravém horním rohu.

Pokyny k tomu, jak používat oblíbené položky jako naplánovaný tréninkový cíl, naleznete v oddílu Plánování tréninku. Jak zahájit trénink se stanoveným cílem se dozvíte v oddílu Zahájení tréninku.