Nacházíte se tady: Funkce Polar > Funkce Smart Coaching (Chytré koučování) od Polaru > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Aplikace Polar na hodinkách M600 sleduje váš spánek, pokud hodinky necháte na ruce přes noc. Zaznamená, kdy usnete a kdy se probudíte, a shromažďuje údaje o vašem spánku pro podrobnější analýzu v aplikaci a webové službě Polar Flow. Chytré hodinky sledují pohyby vaší ruky během noci, aby zaznamenaly všechna přerušení spánku, a dají vám vědět, kolik času jste ve skutečnosti prospali.

Nejprve musíte nastavit preferovanou dobu spánku v nastavení Polar Flow. Pak jednoduše začněte hodinky M600 nosit přes noc. Podrobnější informace o funkci Sleep Plus najdete v [tomto dokumentu podpory].

Údaje o spánku v aplikaci Polar

Když hodinky M600 zaznamenají, že jste se probudili, obdržíte na ně upozornění, že je k dispozici analýza spánku. Klepněte na upozornění a otevře se shrnutí spánku.


Sledování spánku můžete ukončit ručně.

Chcete-li sledování spánku ukončit ručně

  1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
  2. Přejeďte prstem nahoru, najděte položku My day (Můj den) a klepněte na ni.
  3. Klepněte na kartu „Otevřít shrnutí spánku?“
  4. Klepněte na ikonu zaškrtávacího znaménka, aby se sledování spánku ukončilo.

Karta s údaji o spánku a shrnutí spánku

Kartu s údaji o spánku najdete v nabídce Můj den. Klepněte na kartu, pokud chcete zobrazit podrobnější shrnutí spánku.


Doba spánku
Procento skutečného spánku
Průběh spánku

Na kartě spánku můžete spánek ohodnotit. Klepněte na kartu s emotikony, aby se otevřely možnosti hodnocení spánku, a klepněte na emotikon, který nejlépe vystihuje to, jak se vám minulou noc spalo.


Náhled shrnutí spánku zobrazuje tyto informace:


Doba spánku: Celková doba od usnutí do probuzení.

Čas usnutí.

Čas probuzení.

Skutečný spánek: Procento a doba, kterou jste skutečně prospali. Konkrétněji je to doba spánku mínus přerušení.

Průběh spánku: Hodnocení, nakolik souvislý byl váš spánek (na stupnici od 1 do 5).

Rozložení spánku: Znázornění doby, kdy jste skutečně spali, a přerušení v porovnání s preferovanou dobou spánku.

Zpětná vazba ke spánku: Zpětná vazba, kterou obdržíte, vychází z údajů o vašem spánku, preferované doby spánku a vašeho hodnocení.


Údaje o spánku v aplikaci a webové službě Polar Flow

Údaje o spánku se zobrazí v aplikaci a webové službě Polar Flow po synchronizaci aplikace Polar na hodinkách M600. Aplikace a webová služba Flow zobrazují údaje o spánku v zobrazení jedné noci a týdne. Ve webové službě Flow najdete údaje o spánku na kartě SpánekDiáři. Údaje o spánku můžete zahrnout také do zpráv o aktivitě na kartě Pokrok.

V aplikaci a webové službě Polar Flow si můžete nastavit preferovanou dobu spánku, a tak určit, jak dlouho chcete každou noc spát. Můžete také hodnotit svůj spánek. Pokud zobrazený čas usnutí a probuzení není správný, můžete ho v aplikaci a webové službě opravit. Obdržíte zpětnou vazbu ohledně toho, jak jste spali, vycházející z údajů o vašem spánku, preferované doby spánku a vašeho hodnocení.

Sledováním spánkových vzorců zjistíte, zda je neovlivňují nějaké změny ve vašem každodenním životě, a můžete najít rovnováhu mezi odpočinkem, denní aktivitou a tréninkem.

Více informací o funkci Polar Sleep Plus naleznete v tomto podrobném průvodci.