Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Trénink s aplikací Polar app > Přerušení/ukončení tréninku

Přerušení/ukončení tréninku

Pozastavení tréninku


  • Stiskněte a podržte přední tlačítko.

NEBO

  • V tréninkovém náhledu přejeďte prstem doprava, najděte ikonu pozastavení a klepněte na ni.

V režimu pozastavení můžete zobrazit tréninkový přehled, když přejedete prstem doleva.


Chcete-li pokračovat v pozastaveném tréninku


  • Klepněte na ikonku zelené šipky.

Ukončení tréninku


  • Při tréninku nebo v režimu pozastavení stiskněte a podržte přední tlačítko, dokud se zelené počítadlo nevynuluje.

NEBO

  • V režimu pozastavení na displeji klepněte na červenou ikonku pro ukončení tréninku a podržte ji.