Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Struktura nabídky > Nabídka aplikací > Překladač

Překladač

Můžete používat aplikaci Google Translate™ pro překládání vět:

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, najděte položku Translate (Překladač) a klepněte na ni.
  2. Zobrazí se dva jazyky, mezi nimiž můžete překládat. Můžete klepnout na název jazyka, pokud jej chcete změnit.
  3. Klepněte na ikonu mikrofonu a řekněte větu, kterou chcete přeložit.

Překlad se zobrazí na displeji.