Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > M600 Uživatelská příručka | Struktura nabídky

Struktura nabídky

Domovská obrazovka

Výchozím bodem chytrých hodinek je domovská obrazovka. Na domovské obrazovce vidíte aktuální čas. Podle toho, jaký ciferník hodinek jste si zvolili, případně uvidíte také další informace. Podrobnější informace viz Nastavení ciferníků.

Na domovské obrazovce se zobrazují upozornění obsahující různé důležité informace a také stav hodinek M600. Podrobnější informace o různých stavech viz Stavové ikony.

Na domovskou obrazovku se rychle dostanete odkudkoli v M600 stisknutím postranního tlačítka zapnutí nebo tak, že zatřepete zápěstím. Více informací o tom, jak procházet chytré hodinky, viz Procházení hodinek M600.


Nabídka Quick Settings (Rychlé nastavení)

Z horního okraje domovské obrazovky můžete prstem vyrolovat nabídku Quick Settings (Rychlé nastavení), kde najdete tato nastavení:

Režim letadlo: klepnutím zapnete a vypnete režim letadlo.

Režim divadlo: klepnutím vypnete displej.

Režim nerušit: klepnutím ztlumíte upozornění na M600.

Nastavení: klepnutím otevřete aplikaci Settings (Nastavení).


Nabídka aplikací

V nabídce aplikací najdete ikony všech aplikací, které na hodinkách M600 používáte.


Spuštění nabídky aplikací

  • Stiskněte postranní tlačítko zapnutí.

Spuštění a používání aplikací

  • Aplikaci spustíte klepnutím na její ikonu v nabídce aplikací.

NEBO

  • Aplikaci můžete spustit také z domovské obrazovky, když řeknete: „Ok Google, open (název aplikace).“

Více informací o výchozích aplikacích na hodinkách M600 viz Nabídka aplikací.