Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Struktura nabídky > Upozornění

Upozornění

Na hodinky M600 můžete dostávat upozornění z aplikací na chytrých hodinkách a telefonu. Pokud jste povolili zobrazování upozornění na hodinkách M600, budou se zobrazovat na domovské obrazovce. Více informací viz Nastavení upozornění.

Pokud máte na chytrých hodinkách M600 nějaká nepřečtená upozornění, může se na domovské obrazovce hodinek zobrazovat tato stavová ikona:

Číslo na ikoně označuje počet nových upozornění.


Zobrazení upozornění

  1. Přejeďte prstem z dolního okraje displeje nahoru nebo otočte zápěstí směrem od sebe.
  2. Klepněte na upozornění, pokud si chcete přečíst všechny informace, které obsahuje.
  3. Chcete-li zobrazit více upozornění (pokud jsou k dispozici), přejíždějte prstem z dolního okraje displeje nahoru nebo otáčejte zápěstí směrem od sebe.

Jak na základě upozornění přijmout příslušné kroky

Na některých upozorněních najdete dostupné kroky spojené se zobrazenými informacemi.

  1. Klepněte na upozornění, pokud si chcete přečíst všechny informace, které obsahuje.
  2. Přejeďte zespodu displeje směrem nahoru, aby se zobrazily všechny dostupné kroky.
  3. (Případně) Klepněte na zvolený krok. Z M600 si například můžete archivovat přijaté e-maily.

Jak upozornění zrušit

Jakmile z upozornění získáte všechny informace, které potřebujete:

  1. Přejeďte prstem zleva doprava, aby se podrobnosti upozornění zavřely.
  2. Upozornění odsuňte buď doleva, nebo doprava, pokud je chcete zrušit.

Když zrušíte upozornění na hodinkách M600, související upozornění se zruší i na vašem telefonu.