Nacházíte se tady: Funkce Polar > Funkce Smart Coaching (Chytré koučování) od Polaru > Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Aplikace Polar na hodinkách M600 sleduje vaši aktivitu pomocí 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a pravidelnosti vašich pohybů v kombinaci s vašimi fyzickými údaji a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní i ve chvílích, kdy zrovna nemáte pravidelný trénink. Doporučujeme hodinky M600 nosit na nedominantní ruce. Sledování aktivity tak bude přesnější.

Funkce sledování aktivity je stále zapnutá. Pokud na M600 používáte ciferník hodinek Polar, uvidíte svůj pokrok z hlediska aktivity na domovské obrazovce.


Cíl aktivity

Aplikace Polar vás povede k tomu, abyste každý den splnili osobní cíl denní aktivity. Cíl denní aktivity vychází z nastavení vašich osobních dat a úrovně aktivity, které najdete v nastavení Cíle denní aktivity ve webové službě Polar Flow. Přihlaste se do webové služby, v pravém horním rohu klikněte na svoje jméno / profilovou fotografii a v Nastavení přejděte na záložku Cíl denní aktivity.

Nastavení cíle denní aktivity vám umožňuje zvolit si takový cíl, který nejlépe odpovídá vašemu typickému dni a aktivitě, přičemž si můžete vybrat ze tří úrovní aktivity. Pod polem výběru uvidíte, nakolik musíte být aktivní, abyste splnili cíl denní aktivity ve zvolené úrovni. Jestliže například pracujete v kanceláři a většinu dne sedíte, měli byste v běžném dni věnovat přibližně čtyři hodiny fyzické aktivitě o nízké intenzitě. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí, jsou nároky vyšší.


Údaje o aktivitě

Aplikace Polar zaznamenává, jak se vám daří denní cíl naplňovat. To, jak si z hlediska aktivity vedete, můžete sledovat na liště aktivity v nabídce My day (Můj den) nebo na cifernících hodinek Polar.


Kruh kolem data a času a procentní hodnota pod časem na ciferníku Polar Activity ukazují, jak daleko jste s plněním svého denního cíle aktivity. Kruh se vyplňuje světle modrou barvou, když jste aktivní.


Na ciferníku Polar Jumbo se celý ciferník vyplňuje světle modrou barvou, jak se blížíte ke splnění cíle denní aktivity.


Pokud jste v levém umístění komplikace zvolili Polar > Aktivita, můžete na ciferníku Polar Combo sledovat, jak aktivní jste, podle okraje hodinek, který se vyplňuje barvou. Barvu si můžete nastavit podle sebe tak, že klepnete na ciferník, podržíte na něm prst a zvolíte Styly. V levém dolním rohu ciferníku také uvidíte procentuální hodnotu, která ukazuje, jak daleko jste s plněním cíle aktivity.

V sekci My Day (Můj den) uvidíte podrobnější informace o denní aktivitě a pokyny, jak splnit svůj cíl denní aktivity.


  • Kroky: Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadnutý počet kroků.
  • Distance (Vzdálenost): Vzdálenost, kterou jste zatím překonali. Výpočet vzdálenosti je založen na vaší tělesné výšce a počtu kroků, které jste udělali.
  • Kalorie: Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR (bazálního metabolismu: minimální metabolické aktivity potřebné k zachování života).

Displej aktivity můžete rychle otevřít z domovské obrazovky, pokud máte nastavený ciferník hodinek Polar Jumbo. Stačí klepnout na světle modrou ikonu aktivity.

Jestliže chcete vidět, co byste měli ještě udělat, abyste splnili cíl denní aktivity, klepněte na zobrazení dat aktivity, když se zobrazení dat aktivity na displeji ukáže.

Zobrazí se vám možnosti, jak dlouho musíte být aktivní, pokud si zvolíte aktivity s nízkou, střední nebo vysokou intenzitou. V doporučeních se výrazem „up“ (bdělost) rozumí nízká intenzita, „walking“ (chůze) střední intenzita a „jogging“ vysoká intenzita. Pomocí praktických pokynů, např. „50 minut chůze“ nebo „20 minut joggingu“, si můžete zvolit, jak dnes chcete cíl splnit.

Další příklady aktivit s nízkou, střední a vysokou intenzitou najdete v aplikaci Polar Flow a ve webové službě Polar Flow.

Pokud používáte ciferník Polar, hodinky zavibrují, když splníte cíl denní aktivity.


Upozornění na nečinnost

Je všeobecně známo, že fyzická aktivita je zásadním faktorem pro to, abyste si udrželi dobrého zdraví. Kromě fyzické aktivity je také důležité vyhýbat se dlouhému sezení. Dlouhé sezení škodí vašemu zdraví, a to i ve dnech, kdy trénujete a vyvíjíte dostatečnou aktivitu. Aplikace Polar zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní, a pomůže vám přerušit sezení, aby se předešlo neblahým účinkům, které má na vaše zdraví.

Bez ohledu na úroveň aktivity, kterou jste si pro cíl denní aktivity nastavili, pokud jste již 55 minut nevyvinuli žádnou pohybovou aktivitu, dostanete upozornění na nečinnost: Zobrazí se text It's time to move (Je čas se hýbat), spolu se slabou vibrací. Vstaňte a najděte si nějakou pohybovou aktivitu. Jděte na krátkou procházku, protáhněte se nebo vykonejte nějakou jinou lehkou aktivitu. Text zmizí, jakmile se začnete hýbat, nebo po stisknutí kteréhokoli tlačítka.

Pokud se nezačnete pohybovat do pěti minut, obdržíte známku za nečinnost. Známku za nečinnost uvidíte v nabídce My Day (Můj den) v aplikaci Polar pod údaji o denní aktivitě. Počet známek za nečinnost, které jste každý den obdrželi, uvidíte v aplikaci a ve webové službě Polar Flow. Můžete potom přehodnotit svůj denní režim a učinit kroky k aktivnějšímu životnímu stylu.

Upozornění na nečinnost nebo známky za nečinnost nemají vliv na váš pokrok při plnění cíle denní aktivity.


Informace o spánku ve webové službě a aplikaci Flow

Více informací o údajích o spánku v aplikaci Polar na hodinkách M600 najdete v kapitole Polar Sleep Plus.

Zařízení Polar sledují vaši aktivitu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a z pohybů zápěstí automaticky zjistí, kdy usnete, kdy spíte a kdy se probudíte. Sledují vaše pohyby během noci, aby zaznamenala všechna přerušení spánku, a sdělí vám, kolik času jste ve skutečnosti prospali. Spánek detekují na základě pohybů nedominantní ruky prostřednictvím 3D senzoru zrychlení.

Sledováním spánku získáte přehled o jeho kvalitě a uvidíte, co byste měli vylepšit nebo změnit. Porovnání průběhu noci s průměrem a zjištění vašich spánkových vzorců vám může pomoci odhalit, jaké denní aktivity ovlivňují váš spánek. Pomocí týdenních souhrnů na vašem účtu u Polaru budete moci zhodnotit pravidelnost svého vzorce spánku a bdělosti.

Co měří Polar Sleep PlusTM – Hlavní faktory měření sledování spánku

  • Doba spánku: Dobou spánku se rozumí celková doba od usnutí do probuzení. Přístroj od Polaru sleduje pohyby vašeho těla a dokáže zaznamenat, kdy usnete a kdy se probudíte. Rovněž zaznamená přerušení spánku během celé doby spánku.
  • Skutečný spánek: Skutečným spánkem se rozumí doba spánku od usnutí do probuzení. Konkrétněji je to doba spánku mínus přerušení. Do skutečného spánku se započítává jen doba, kdy jste opravdu spali. Skutečný spánek může být uveden v procentech [%] i v hodinách a minutách [h:min].
  • Přerušení: Během běžného nočního spánku dochází k řadě krátkých a dlouhých přerušení, kdy se ze spánku probudíte. To, zda si přerušení pamatujete, závisí na jejich délce. Kratší přerušení si zpravidla nepamatujeme. Delší, například když se v noci vzbudíte a jdete se napít, si pamatujeme.
  • Průběh spánku: Průběh spánku popisuje, nakolik byl spánek souvislý. Průběh spánku se hodnotí na stupnici od 1 do 5, kde 5 označuje velmi souvislý spánek. Čím nižší hodnota je, tím přerušovanější spánek byl. Jestliže v noci spíte dlouho v kuse a často se nebudíte, hovoříme o vydatném spánku.
  • Sebehodnocení: Kromě zobrazování objektivních parametrů spánku umožňuje služba Flow, abyste svůj spánek každý den zhodnotili. Uplynulou noc můžete oznámkovat pomocí pětibodové škály: velmi špatně – špatně – OK – dobře – velmi dobře. Odpovíte-li na tuto otázku, zobrazí se delší textové zhodnocení délky a kvality vašeho spánku.

Údaje o aktivitě v aplikaci a webové službě Polar Flow

S mobilní aplikací Polar Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o svojí aktivitě takříkajíc za pochodu a převádět je zaplikace Polar do Polar Flow. Webová služba vám o vaší pohybové aktivitě poskytne ty nejpodrobnější informace.