Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení ciferníků

Nastavení ciferníků

Ciferník hodinek můžete měnit podle toho, co se vám líbí.

Když si zvolíte „Polar Combo“ (výchozí ciferník), „Polar Activity“ nebo „Polar Jumbo“, na domovské obrazovce uvidíte, jak jste daleko s plněním cíle denní aktivity.


Chcete-li změnit ciferník hodinek na M600

 1. Na domovské obrazovce přejeďte prstem zprava doleva.
 2. Klepněte na +Add more watch faces (Přidat ciferníky hodinek), aby se otevřel seznam dostupných ciferníků pro M600.
 3. Klepnutím vyberte požadovaný ciferník.

Ciferník můžete snadno změnit na některý z posledně použitých: Stačí na aktivní domovské obrazovce přejet prstem doprava nebo doleva, aby se otevřela nabídka posledně použitých ciferníků, najít požadovaný ciferník a klepnout na něj.


Chcete-li změnit ciferník hodinek na telefonu

 1. Spusťte aplikaci Wear OS by Google.
 2. Vyberte si jeden v nabídce Watch faces (Ciferníky hodinek) nebo klepněte na More (Více) pro zobrazení dalších možností.
 3. Klepněte na ten, který chcete použít.

Uživatelé s telefonem se systémem Android: Další možnosti ciferníků hodinek získáte prostřednictvím aplikací třetích stran. V aplikaci Wear OS by Google na telefonu klepněte na MORE (VÍCE) vedle Watch faces (Ciferníky hodinek), poté klepněte na Get more watch faces (Získat další ciferníky hodinek) dole v nabídce.


Nové ciferníky na hodinky M600 si můžete stáhnout také z aplikace Google Play Store na chytrých hodinkách.

Jak získat další ciferníky hodinek M600

 1. Na domovské obrazovce přejeďte prstem zprava doleva.
 2. Klepněte na +Add more watch faces (Přidat ciferníky hodinek), aby se otevřel seznam výchozích ciferníků pro M600.
 3. Dole na seznamu klepněte na Get more watch faces (Získat další ciferníky hodinek), aby se otevřela aplikace Google Play Store.
 4. Rolujte seznamem dostupných ciferníků.
 5. Klepněte na ciferník, chcete-li zobrazit více informací.
 6. Klepněte na Install (Instalovat), pokud chcete nový ciferník stáhnout do hodinek M600.

Komplikace ciferníků hodinek

Na některých cifernících můžete zobrazovat různé informace z aplikací na M600, na základě kterých můžete provádět různé kroky. Pokud ciferník tyto komplikace třetích stran podporuje, můžete měnit informace zobrazované na ciferníku.

Chcete-li přidat komplikace ciferníků hodinek

 1. Otevřete nastavení komplikací ciferníku hodinek klepnutím a podržením domovské obrazovky.
 2. Klepněte na Data.
 3. Klepněte na umístění komplikace.
 4. Rolujte seznamem dostupných komplikačních aplikací a klepněte na tu, kterou chcete použít. U některých aplikací bude na výběr více možností: Rolujte seznamem dostupných možností a klepněte na tu, kterou chcete použít.
 5. Opakujte dva výše uvedené kroky u každého umístění komplikace.
 6. Režim vlastního nastavení ukončíte stisknutím postranního tlačítka zapnutí.