Nacházíte se tady: Začínáme > Nabíjení hodinek M600

Nabíjení hodinek M600

Hodinky M600 mají vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 300krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

M600 můžete nabíjet přes USB port počítače pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení.

>Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Je-li kabel správně připojený k chytrým hodinkám M600, zapadne magnetický konec kabelu do nabíjecího portu na hodinkách. M600 při spuštění nabíjení také krátce zavibruje. Jsou-li chytré hodinky M600 zapnuté, když je začnete nabíjet, na domovské obrazovce se rozsvítí ikonka blesku. Úroveň nabití baterie hodinek se zobrazí, když přejedete prstem od horního okraje domovské obrazovky směrem dolů. Jsou-li chytré hodinky vypnuté, když je začnete nabíjet, na displeji se začne vyplňovat zelená animovaná ikonka baterie. Když je ikonka baterie plná, je baterie hodinek M600 plně nabitá. Nabíjení baterie hodinek M600 může trvat až dvě hodiny, pokud je zcela vybitá.

  1. Zápěstní snímače tepové frekvence
  2. Nabíjecí port

Jakmile je baterie M600 nabitá, odpojte nabíjecí kabel od USB portu počítače nebo nabíječky. Pokud nabíjecí kabel necháte připojený ke zdroji, bude magnetický konec kabelu přitahovat kovové předměty a může dojít ke zkratu, který by mohl poškodit obvody, způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.

Neponechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani ji neponechávejte stále plně nabitou, mohlo by to mít totiž nepříznivý vliv na její životnost. Baterii také nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než +40 °C nebo když je nabíjecí port vlhký nebo od potu. Pokud nabíjecí port hodinek M600 navlhne, nechte ho před připojením nabíjecího kabelu nejprve vyschnout.


Výdrž baterie

Výdrž baterie:

  • 2 dny / 8 hodin tréninku na hodinkách M600 spárovaných s telefonem s operačním systémem Android.
  • 1,5 dne / 8 hodin tréninku na hodinkách M600 spárovaných s iPhonem.

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž M600 používáte, používané funkce, to, zda je displej v režimu Always-on (Vždy zapnutý), a stárnutí baterie. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách, které jsou hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete hodinky M600 nosit pod bundou, aby nebyly vystavené tak velkému chladu.

Upozornění na slabou baterii

Když úroveň nabití baterie v hodinkách M600 klesne pod 15 % nebo ještě níž, zobrazí se upozornění s uvedením úrovně baterie a stavu režimu spořiče baterie. Na upozornění můžete klepnout, abyste zapnuli nebo vypnuli spořič baterie (Turn on/off battery saver). Režim spořiče baterie se zapne automaticky, když úroveň nabití baterie klesne na 5 %.

Jelikož záznam GPS NENÍ v režimu spořiče baterie zapnutý, zobrazí se upozornění, že režim spořiče baterie je zapnutý, když se chystáte zahájit trénink s aplikací Polar nebo pokud při tréninku úroveň nabití baterie klesne pod 5 %.

Když displej nelze aktivovat pohybem zápěstí nebo stisknutím postranního tlačítka zapnutí, je baterie vybitá a hodinky M600 přešly do režimu spánku. V takovém případě musíte M600 nabít. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.

Úroveň nabití baterie M600 rychle zjistíte, když na domovské obrazovce přejedete prstem odshora dolů.