Nacházíte se tady: Funkce Polar > Měření plavání (v bazénu)

Měření plavání (v bazénu)

Měření plavání vám pomáhá analyzovat každý plavecký trénink a sledovat výkonnost a pokrok z dlouhodobého hlediska. Při měření se zaznamenává uplavaná vzdálenost, čas a tempo a také váš plavecký styl. Kromě toho si pomoci skóre SWOLF můžete zlepšit techniku plavání.

Abyste získali co nejpřesnější informace, nezapomeňte nastavit, na které ruce hodinky M600 nosíte. To lze udělat v aplikaci Polar Flow v Zařízení > Polar M600, nebo ve webové službě Polar Flow u vašeho jména / profilového obrázku > Přístroje > Polar M600 > Nastavení.

Měření plavání je dostupné pro sportovní profily plavání a plavání v bazénu. Abyste mohli měřit plavání, musíte mít v M600 nainstalovanou aplikaci Polar minimálně verze 2.0.


Plavecké styly

Hodinky M600 rozeznají plavecký styl a vypočítají míry specifické pro daný styl i celkové hodnoty za celý trénink.

Hodinky M600 rozeznají tyto plavecké styly:

 • Volný styl
 • Znak
 • Prsa
 • Motýlek

Tempo a vzdálenost

Měření tempa a vzdálenosti vychází z délky bazénu. Abyste získali přesné údaje, nezapomeňte nastavit správnou délku bazénu. Hodinky M600 poznají, kdy se obracíte, a používají tyto informace ke stanovení přesného tempa a vzdálenosti.


Záběry

Hodinky M600 vám ukážou, kolik temp uděláte za minutu nebo za jeden bazén. Z těchto informací můžete lépe poznat svoji plaveckou techniku, rytmus a čas.


Swolf

SWOLF (zkratka pro plavání a golf) je nepřímá míra účinnosti. Hodnota SWOLF se vypočítá tak, že se sečte čas a počet temp na jeden bazén. Například 30 sekund a 10 temp k uplavání jednoho bazénu znamená skóre SWOLF 40. Obecně řečeno, čím nižší hodnota SWOLF je pro určitou vzdálenost a styl, tím větší účinnost.

Hodnota SWOLF je velice individuální, a proto byste neměli svoji hodnotu porovnávat s hodnotou jiných lidí. Je to spíše osobní nástroj, který vám pomůže zlepšit a vypilovat techniku a najít optimální účinnost pro různé styly.


Nastavení délky bazénu

Je důležité, abyste nastavili správnou délku bazénu, protože to má vliv na výpočet tempa, vzdálenosti a frekvenci záběrů i na skóre SWOLF. Výchozí délky jsou 25 metrů, 50 metrů a 25 yardů, ale můžete ručně nastavit i vlastní délku. Minimální délka, kterou lze nastavit, je 20 metrů/yardů.

Délku bazénu vidíte v předtréninkovém režimu, tj. když rolujete seznamem profilů na M600 na profil plavání nebo plavání v bazénu. Chcete-li ji změnit tady, postupujte podle pokynů níže.

Chcete-li změnit délku bazénu

 1. Rolujte seznamem profilů na M600 na profil plavání nebo plavání v bazénu.
 2. Klepněte na ikonu bazénu vedle ikony sportu.
 3. Klepněte na jednu z přednastavených délek bazénu. Nebo klepněte na Customize (Vlastní), pokud chcete nastavit vlastní délku bazénu. Vlastní délku bazénu můžete nastavit na hodnotu mezi 50 a 250 metry/yardy. Klepnutím vyberte požadovanou délku. Můžete změnit i jednotku délky bazénu klepnutím na Pool length (m/yd) (Délka bazénu (m/yd)) v horní části seznamu a poté na požadovanou jednotku.

Informace o tom, jak přidávat nové sportovní profily do hodinek M600 na telefonu, najdete na stránkách podpory Polaru.


Zahájení plaveckého tréninku

 1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
 2. Klepněte na Training (Trénink) nebo stiskněte přední tlačítko, aby se otevřel seznam sportovních profilů.
 3. Rolujte seznamem profilů na profil Swimming (Plavání) nebo Pool swimming (Plavání v bazénu).
 4. Zkontrolujte, zda máte správně nastavenou délku bazénu (zobrazí se na displeji).
 5. Stiskněte přední tlačítko pro spuštění záznamu tréninku.

Informace zobrazované v tréninkových náhledech na M600 si můžete upravovat v mobilní aplikaci nebo webové službě Polar Flow.

Po tréninku uvidíte podrobné rozdělení tréninku v aplikaci a webové službě Polar Flow.