Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Synchronizace

Synchronizace

K tomu, abyste mohli synchronizovat data mezi aplikací Polar na hodinkách M600, mobilní aplikací a webovou službou Polar Flow, musíte mít účet u Polaru. Účet jste si již založili, pokud jste dokončili nastavení hodinek M600.


Automatická synchronizace tréninkových dat

Aplikace Polar v hodinkách M600 po skončení tréninku automaticky synchronizuje vaše tréninková data a data o aktivitě s aplikací Polar Flow. K tomu, aby automatická synchronizace fungovala, musíte být přihlášeni do mobilní aplikace pomocí svého účtu u Polaru a telefon a M600 musí být propojeny.
Uživatelé s telefonem se systémem Android: Telefon lze s hodinkami M600 propojit buď přes Bluetooth, nebo přes Wi-Fi.
Uživatelé iPhonů: Telefon musí být s hodinkami M600 propojený přes Bluetooth.

Aplikace Polar také synchronizuje vaše data o aktivitě s mobilní aplikací, pokud dostanete upozornění na nečinnost nebo splníte cíl denní aktivity.

Když se vaše data o aktivitě a tréninková data aktualizují v mobilní aplikaci, data se prostřednictvím internetového připojení také automaticky synchronizují s webovou službou Polar Flow.

Upozornění pro uživatele iPhonů! Pokud netrénujete s aplikací Polar a chcete zobrazit data o aktivitě v mobilní aplikaci, musíte použít ruční synchronizaci.


Synchronizace změněných nastavení

Můžete změnit nastavení účtu u Polaru, přidávat a odebírat sportovní profily, vytvářet tréninkové cíle a upravovat nastavení sportovních profilů jak ve webové službě Polar Flow, tak v mobilní aplikaci Polar Flow.

Veškeré změny, které provedete v mobilní aplikaci, se synchronizují mezi mobilní aplikací a webovou službou automaticky, pokud je telefon připojený na internet. Pokud provedete změny ve webové službě Polar Flow, synchronizují se do mobilní aplikace při dalším spuštění aplikace na telefonu.

Platí pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.

Jsou-li hodinky M600 spárované s telefonem s Androidem, změněná nastavení se synchronizují z mobilní aplikace do aplikace Polar na hodinkách automaticky prostřednictvím připojení Bluetooth nebo Wi-Fi.

Platí pro hodinky Polar M600 spárované s iPhonem.

Jsou-li hodinky M600 spárované s iPhonem, musíte změněná nastavení mezi mobilní aplikací a aplikací Polar na hodinkách synchronizovat ručně.


Chcete-li synchronizovat data o aktivitě a změněná nastavení ručně (pro uživatele iPhonů)

  1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
  2. Rolujte nabídkou dolů, najděte položku Sync (Synchronizace) a klepněte na ni.
  3. Na hodinkách se během synchronizace zobrazí Syncing (Probíhá synchronizace) a Completed (Hotovo), jakmile je úspěšně dokončena.

Další informace o používání aplikace Polar Flow, najdete na stránkách podpory Polaru.

Další informace o používání webové služby Polar Flow, najdete na stránkách podpory Polaru.