Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení data a času

Nastavení data a času

Na M600 můžete datum a čas nastavit ručně nebo je synchronizovat automaticky z telefonu nebo sítě*.


Změna nastavení data a času

  1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku System (Systém) a klepněte na ni.
  2. Klepněte na Date & time (Datum a čas).
  3. Klepněte na Automatic date & time (Automatické nastavení data a času).
  4. Zvolte a klepněte na možnost, kterou chcete použít:
  • Sync from phone (Synchronizovat z telefonu)
  • Sync from network (Synchronizovat ze sítě): Pokud zvolíte tuto možnost, budete si moci také vybrat, jestli chcete používat 24hodinový nebo 12hodinový formát.
  • OFF (VYP): Pokud zvolíte tuto možnost, klepněte na Set date (Nastavit datum) a Set time (Nastavit čas) a proveďte nastavení ručně. Zde si budete moci také zvolit, jestli chcete používat 24hodinový nebo 12hodinový formát.

Ve stejné nabídce nastavení data a času si můžete také zvolit synchronizovat časové pásmo z telefonu nebo je nastavit sami.

*Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.