Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení upozornění

Nastavení upozornění na hodinkách M600


Můžete změnit nastavení, jak dlouho chcete náhledy upozornění na displeji hodinek M600 zobrazovat.

Chcete-li změnit nastavení náhledů upozornění

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Notifications (Upozornění) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Notification previews (Náhledy upozornění).
 3. Klepněte na nastavení, které chcete použít. Můžete si vybrat mezi High (Vždy) (vždy se zobrazuje), Normal (Normální) (zobrazí se na 5 s) a Off (Vyp.) (nikdy se nezobrazí).

Všechna upozornění můžete vypnout tak, že zapnete režim nerušit.

Zapnutí režimu nerušit na hodinkách M600

 1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
 2. Na obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé nastavení).
 3. Klepněte na ikonu Nerušit.

Podívejte se, jak se vypínají všechna upozornění i displej, například na noc, aktivací režimu divadlo.


Můžete změnit nastavení toho, jaký typ upozornění chcete zobrazovat, i když máte zapnutý režim nerušit.

Chcete-li upravit režim nerušit

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Notifications (Upozornění) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Do not disturb unless... (Nerušit, pokud...)
 3. Klepněte na nastavení, které chcete použít. Můžete si zvolit, že chcete být vyrušeni příchozími hovory od oblíbených kontaktů (Calls from favorites) připomenutími (Reminders), když máte na programu nějaké akce (Events) nebo když jste si nastavili, aby se vypínali budíky (Alarms).

Upozornění ze spárovaného telefonu

Řada upozornění, která vidíte na spárovaném telefonu, se zobrazí také na hodinkách M600. Hodinky M600 používají nastavení upozornění, která jste určili pro aplikace na telefonu. Pokud jste povolili, aby aplikace zobrazovala upozornění na telefonu, můžete upozornění dostávat i na chytré hodinky. Hodinky v případě upozornění jen zavibrují, nebudou vydávat žádný zvuk. Když zrušíte upozornění na chytrých hodinkách, zruší se také na telefonu a opačně.


Můžete nastavit, jaké aplikace na telefonu mohou posílat upozornění do hodinek M600.

Blokování aplikace

 1. Spusťte aplikaci Wear OS by Google v telefonu a klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
 2. Klepněte na Block(ed) app notifications (Blokovaná upozornění aplikací)
 3. V telefonu s Androidem: Klepněte na znaménko plus a vyberte libovolnou aplikaci ze seznamu, kterou chcete přidat na seznam blokovaných.
 4. V iPhonu: Klepněte na + Add apps to block list (Přidat aplikaci na seznam blokovaných) a vyberte libovolnou aplikaci ze seznamu, kterou chcete přidat na seznam blokovaných. Aby se změny uložily, klepněte na DONE (HOTOVO).

Zrušení blokování aplikace

 1. Spusťte aplikaci Wear OS by Google v telefonu a klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
 2. Klepněte na Block(ed) app notifications (Blokovaná upozornění aplikací).
 3. V telefonu s Androidem: Klepněte na X vedle aplikace, kterou chcete odblokovat.
 4. V iPhonu: Klepněte na EDIT (UPRAVIT) a UNBLOCK (ODBLOKOVAT) vedle aplikace, kterou chcete odstranit ze seznamu blokovaných aplikací. Potom klepněte na DONE (HOTOVO).

Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.

Když je telefon se systémem Android připojený k hodinkám M600, můžete jej ztlumit, aby se při výstrahách a hovorech nespouštěly vibrace na obou zařízeních. Upozornění však nadále uvidíte i na telefonu.

Změna síli vibrací při upozornění

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení).
 2. Klepněte na Apps & notifications (Aplikace a upozornění).
 3. Klepněte na Vibration pattern (Typ vibrací).
 4. Zvolte sílu vibrací: Normal (Normální), Long (Dlouhé) nebo Double (Dvojité).

Ztlumení připojeného telefonu

 1. Spusťte aplikaci Wear OS by Google v telefonu a klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
 2. V nabídce General (Obecné nastavení) přepněte přepínač do polohy zapnuto u možnosti Silence phone while wearing watch (Ztlumit telefon při používání hodinek).