Nacházíte se tady: Nastavení > Režim divadlo

Režim divadlo

V režimu divadlo jsou displej hodinek M600 a všechna upozornění dočasně vypnutá. I když otočíte zápěstí nebo se dotknete displeje, displej se nerozsvítí.


Zapnutí režimu divadlo

  1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
  2. Na obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé nastavení).
  3. Klepněte na ikonu Theater mode (Režim divadlo).


Vypnutí režimu divadlo

  • Stiskněte postranní tlačítko zapnutí.