Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Struktura nabídky > Stavové ikony

Stavové ikony

Hodinky M600 zobrazují aktuální stav prostřednictvím stavových ikon.

Na domovské obrazovce hodinek M600 se mohou zobrazovat tyto stavové ikony:

Hodinky M600 nejsou připojené k telefonu.

Baterie se nabíjí.

Režim letadlo je zapnutý.

Sledování polohy pomocí GPS je zapnuté.

Režim nerušit je zapnutý.

Máte nové upozornění.