Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Trénink s aplikací Polar app > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

Alternativní způsoby procházení aplikace najdete v oddílu Navigace v aplikaci Polar.


Zahájení tréninku


 1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar. Pozn. nejprve musíte ukončit všechny ostatní aplikace.
 2. Stiskněte přední tlačítko, aby se otevřela nabídka Training (Trénink) a zobrazil se seznam sportovních profilů.
 3. Procházejte seznam sportovních profilů tak, že budete švihat zápěstím k sobě nebo od sebe, a zvolte si profil, který chcete použít. V tomto předtréninkovém režimu setrvejte, dokud hodinky M600 nezaznamenají vaši tepovou frekvenci a satelitní signál GPS (pokud se použije pro zvolený sport), abyste zajistili, že vaše tréninková data jsou přesná.

  Jakmile hodinky zaznamenají tepovou frekvenci, na displeji se zobrazí ikona srdce s hodnotou tepové frekvence.

  Jestliže sportovní profil podporuje sledování pomocí GPS, zobrazí se ikona GPS. Abyste chytili satelitní signál GPS, jděte ven a stranou vysokých budov a stromů. Aby systém GPS fungoval co nejlépe, noste hodinky M600 na ruce tak, aby displej směřoval nahoru. Mějte je v horizontální poloze před sebou a dál od hrudníku. Během vyhledávání držte ruku nad úrovní hrudníku a nehýbejte s ní. Stůjte klidně a vydržte, dokud M600 nezachytí satelitní signál.

  Vzhledem k umístění antény GPS na M600 se nedoporučuje hodinky nosit s displejem na spodní části zápěstí. Pokud máte hodinky nasazené na řídítkách, dbejte na to, aby displej směřoval nahoru. Více informací o GPS najdete v oddílu GPS.

  Zelený kruh kolem GPS se přestane otáčet, jakmile přístroj zachytí signál GPS.

 4. Chcete-li zahájit trénink, stiskněte přední tlačítka na zvoleném sportovním profilu.

Pozn. Pokud v tréninkových datech chcete zobrazovat informace na základě těchto měření, musíte aplikaci Polar na hodinkách M600 povolit sledování vaší polohu a měření tepové frekvence.

Udělení/zrušení povolení

 1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Apps (Aplikace) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na System Apps (Systémové aplikace).
 3. V seznamu vyhledejte a klepněte na Polar.
 4. Klepněte na Permissions (Povolení).
 5. Klepněte na Location (Poloha) nebo Sensors (Snímače) a zvolte, zda chcete aplikaci povolit (přepínač je modrý), nebo zakázat (přepínač je šedý) tyto informace sledovat.

Více informací o tom, jaké informace může aplikace Polar zobrazovat při tréninku, najdete v oddílu Při tréninku.


Zahájení tréninku s tréninkovým cílem

V aplikaci nebo webové službě Polar Flow můžete plánovat trénink a vytvářet si osobní tréninkové cíle. Pozor, tréninkové cíle musíte nejprve synchronizovat s aplikací Polar, abyste je mohli používat. Více informací viz část o synchronizaci. Aplikace Polar vás při tréninku povede ke splnění vašeho cíle.

Zahájení tréninku s tréninkovým cílem naplánovaným na dnešek

 1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
 2. Klepněte na Training (Trénink). Hodinky vás vyzvou, abyste zahájili tréninkový cíl, který máte na daný den naplánovaný.
 3. Klepněte na ikonu zaškrtávacího znaménka.
 4. Najděte sportovní profil, který chcete při tréninku použít, a klepněte na něj.

NEBO

 1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
 2. Jděte do nabídky My day (Můj den).
 3. Najděte tréninkový cíl a klepněte na něj.
 4. Najděte požadovaný sport pro trénink a klepněte na něj.

Zahájení tréninku s tréninkovým cílem naplánovaným na jiný den

 1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
 2. Klepněte na Training (Trénink) nebo stiskněte přední tlačítko, aby se otevřel seznam sportovních profilů.
 3. Přejeďte prstem jednou zprava doleva, aby se otevřel seznam tréninkových cílů naplánovaných na posledních sedm dní, na dnešek a na dalších sedm dní.
 4. Najděte tréninkový cíl, který chcete splnit, a klepněte na něj.
 5. Poté najděte požadovaný sport pro spuštění záznamu tréninku a klepněte na něj.

Zahájení tréninku s oblíbeným cílem

 1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
 2. Klepněte na Training (Trénink) nebo stiskněte přední tlačítko, aby se otevřel seznam sportovních profilů.
 3. Přejeďte prstem dvakrát zprava doleva, aby se otevřel seznam tréninkových cílů, které jste přidali k oblíbeným položkám.
 4. Najděte oblíbený tréninkový cíl, který chcete splnit, a klepněte na něj.
 5. Najděte požadovaný sport pro spuštění záznamu tréninku a klepněte na něj.