Stopky

Hodinky M600 lze používat jako stopky.


Spuštění stopek

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, najděte položku Stopwatch (Stopky) a klepněte na ni.
  2. Spusťte stopky klepnutím na ikonu přehrávání.

Stopky se otevřou na displeji.


Pozastavení stopek

  • Klepněte na ikonu pozastavení.

Opětovné spuštění stopek

  • Klepněte na ikonu přehrávání.

Resetování stopek

Chcete-li stopky vynulovat:

  • V režimu pozastavení klepněte na ikonu resetování.