Nacházíte se tady: Nastavení > Režim letadlo

Režim letadlo

V režimu letadlo je na M600 připojení přes Bluetooth a Wi-Fi vypnuto. Přesto můžete používat některé základní funkce chytrých hodinek, například můžete trénovat s aplikací Polar za použití sledování tepové frekvence měřené na zápěstí. Nemůžete ovšem synchronizovat data přes mobilní aplikaci Polar Flow ani hodinky M600 používat s jinými bezdrátovými doplňky.

Zapnutí/vypnutí režimu letadlo

  1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
  2. Na obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé nastavení).
  3. Klepněte na ikonu letadla.

NEBO

  1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Connectivity (Připojení) a klepněte na ni.
  2. V seznamu vyhledejte Airplane mode (Režim letadlo).
  3. Klepněte na Airplane mode (Režim letadlo), pokud chcete Režim letadlo zapnout (přepínač je modrý), nebo vypnout (přepínač je šedý).