Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Struktura nabídky > Nabídka aplikací > Najdi můj telefon

Najdi můj telefon

Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.

Když nemůžete najít telefon, můžete pomocí hodinek M600 spustit vyzvánění na telefonu, i tehdy, pokud má ztlumenou hlasitost nebo je nastavený jen na vibrace.

Pozor, aby tato funkce fungovala, musí být hodinky M600 s telefonem propojené pomocí Bluetooth.


Jak na telefonu spustit vyzvánění

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, najděte položku Find my phone (Najdi můj telefon) a klepněte na ni.
  2. Pokud se telefon nachází v dosahu připojení Bluetooth, začne vyzvánět. Pokud ne, zkuste popojít, abyste se dostali do vzdálenosti 10 metrů od telefonu a aby mezi vámi a telefonem nebyly žádné předměty.
  3. Vyzvánění na telefonu vypnete, když klepnete na X na displeji M600 nebo otevřete telefon.