Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Procházení hodinek M600 > Dotykový displej

Používání dotykového displeje

Hodinky M600 můžete procházet pomocí dotykového displeje. Po dotykovém displeji můžete přejíždět prstem, poklepávat, klepnout a držet nebo kreslit.

  • Můžete prstem přejíždět nahoru a dolů, a tak rolovat nabídkami, nebo doprava a doleva, například pro přechod k aplikaci Polar.
  • Klepnutím na dotykový displej můžete ukončit režim spánku hodinek, spouštět aplikace a otevírat oznámení a vybírat položky.
  • Klepnutím a podržením prstu na domovské obrazovce můžete měnit ciferníky hodinek. V aplikaci Polar můžete ukončit záznam tréninku klepnutím a podržením ikony ukončení. Potřebujete-li více informací o aplikaci Polar, přejděte do oddílu Aplikace Polar.
  • Na dotykovém displeji můžete také kreslit. Můžete třeba nakreslit emoji do zprávy nebo nastavit vzorec pro odemykání zamčeného displeje hodinek M600.