Program

Události uložené v aplikaci kalendáře ve vašem telefonu se na hodinkách M600 zobrazí jako upozornění. Můžete také zobrazit svůj rozvrh.


Zobrazení rozvrhu

  • Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, a najděte položku Agenda (Program) a klepněte na ni.

Zobrazí se váš rozvrh na daný den.