Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Procházení hodinek M600 > Zhasnutí a rozsvícení displeje

Zhasnutí a rozsvícení displeje

Displej na M600 automaticky zhasne, pokud hodinky chvíli nepoužíváte. Displej můžete zhasnout také ručně.

Zhasnutí displeje

  • Zakryjte displej dlaní a počkejte, dokud hodinky nezavibrují.

Rozsvícení displeje

  • Klepněte na displej.

NEBO

  • Rychle zvedněte M600 před sebe.

NEBO

  • Krátce stiskněte libovolné tlačítko.

Pozor, zhasnutí displeje funguje, když máte zapnutou možnost Always-on screen (Displej vždy zapnutý). Je-li možnost Always-on screen vypnutá, displej na M600 se vypne, když hodinky nebudete chvíli používat. Displej v takovém případě můžete vypnout i tak, že jej zakryjete dlaní.