Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Plánování tréninku

Plánování tréninku

V aplikaci nebo webové službě Polar Flow můžete plánovat trénink a vytvářet si osobní tréninkové cíle. Pozor, tréninkové cíle musíte nejprve synchronizovat s aplikací Polar, abyste je mohli používat. Více informací viz část o synchronizaci. Aplikace Polar vás při tréninku povede ke splnění vašeho cíle.

 • Rychlý cíl: Jako cíl si zvolte délku tréninku, vzdálenost nebo výdej kalorií. Můžete se například rozhodnout, že budete 30 minut plavat, uběhnete 10 km nebo spálíte 500 kcal.
 • Fázovaný cíl: Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jinou intenzitu a délku trvání. Může jít např. o sestavení intervalové tréninkové jednotky, jejíž součástí je vhodná rozcvička a odpočinkové fáze.
 • Oblíbené: Zvolte si cíl a přidejte ho do Oblíbených, abyste ho snadno našli pokaždé, když ho budete chtít zopakovat.

Vytvoření tréninkového cíle v aplikaci Polar Flow

 1. V aplikace Polar Flow otevřete Tréninkový kalendář.
 2. Klepněte na ikonu plus v pravém horním rohu.

Rychlý cíl:

 1. Ze seznamu zvolte Přidat rychlý cíl.
 2. Zvolte, zda chcete jako cíl nastavit Vzdálenost, Délku trvání nebo Kalorie.
 3. Přidejte sport (volitelné) a zadejte Název cíle, Datum, ČasPoznámky (volitelné). Specifikujte buď Vzdálenost, Délku trvání, nebo Kalorie podle toho, jaký typ cíle jste zvolili.
 4. Klepnutím na Vytvořit cíl přidáte cíl do tréninkového kalendáře.

Fázovaný cíl

V aplikaci Polar Flow můžete vytvořit pouze intervalový fázovaný tréninkový cíl. Chcete-li vytvořit jiný typ fázovaného cíle, můžete to udělat ve webové službě Polar Flow.

 1. Ze seznamu vyberte Přidat fázovaný cíl.
 2. Přidejte sport (volitelné) a zadejte Název cíle, Datum, ČasPoznámky (volitelné). Pomocí posuvníku zvolte, zda chcete Zahajovat fáze automaticky.
 3. Přejeďte prstem zprava doleva, pokud chcete upravit nastavení jednotlivých fází tréninkového cíle:
 • Zahřátí: Zvolte pro nastavení fáze založené buď na Délce trvání, nebo na Vzdálenosti a zadejte hodnotu.
 • Interval: Zadejte požadovaný Počet intervalů a zvolte fáze PráceOdpočinek buď na základě Délky trvání, nebo Vzdálenosti a zadejte hodnoty.
 • Uvolnění: Zvolte pro nastavení fáze založené buď na Délce trvání, nebo na Vzdálenosti a zadejte hodnotu.
 1. Klepnutím na Vytvořit cíl přidáte cíl do tréninkového kalendáře.

Vytvoření tréninkového cíle ve webové službě Polar Flow

 1. Přejděte do Diáře a klikněte na Přidat > Tréninkový cíl.
 2. V náhledu Přidat tréninkový cíl vyberte jeden z rychlých cílů nebo fázovaný cíl.

Rychlý cíl:

 1. Zvolte si délku trvání, vzdálenost nebo výdej kalorií.
 2. Zvolte Sport, zadejte Název cíle (maximálně 45 číslic), Datum a Čas a jakékoli Poznámky (volitelné), které si chcete doplnit.
 3. U svého cíle vyplňte položky Délka trvání, Vzdálenost nebo Kalorie.
 4. Klikněte na Přidat do oblíbených, přejete-li si přidat svůj cíl do Oblíbených.
 5. Kliknutím na tlačítko Uložit přidáte cíl do Diáře.

Fázovaný cíl

 1. Zadejte Fázovaný
 2. Zvolte Sport, zadejte Název cíle (maximálně 45 číslic), Datum a Čas a jakékoli Poznámky (volitelné), které si chcete doplnit.
 3. Vyberte si, zda chcete Vytvořit nový cíl, nebo Použít šablonu.
 4. Přidejte ke svému cíli fáze. Klikněte na Délka trvání pro přidání fáze dle délky trvání. Pro každou z fází zvolte Název a Délku trvání, Ruční nebo Automatické zahájení následující fáze a intenzitu tréninku volbou Zvolte intenzitu.
 5. Klikněte na Přidat do oblíbených, přejete-li si přidat svůj cíl do Oblíbených.
 6. Kliknutím na tlačítko Uložit přidáte cíl do Diáře.

Oblíbené

Když si vytvořený cíl přidáte k oblíbeným položkám, můžete ho pak používat jako plánovaný cíl:

 1. Diáři klepněte na +Přidat u dne, na který chcete naplánovat cíl v podobě oblíbené položky.
 2. Klepněte na Oblíbený cíl a otevře se seznam oblíbených položek.
 3. Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete použít.
 4. Oblíbená položka se přidá do vašeho diáře jako naplánovaný cíl pro daný den. Výchozí naplánovaný čas tréninkového cíle je 18:00. Chcete-li změnit podrobnosti tréninkového cíle, klepněte na cíl v Diáři a změňte ho podle sebe. Poté klepněte na Uložit, aby se změny uložily.

Chcete-li použít stávající oblíbenou položku jako šablonu pro tréninkový cíl, postupujte takto:

 1. Přejděte do Diáře a klikněte na Přidat > Tréninkový cíl.
 2. Ve zobrazení Přidat tréninkový cíl uvidíte své oblíbené tréninkové cíle pod položkou Vybrat z oblíbených.
 3. Klepněte na oblíbenou položku, kterou chcete použít jako šablonu pro cíl.
 4. Upravte si oblíbenou položku podle sebe. Když upravíte cíl v tomto zobrazení, původní oblíbený cíl se nezmění.
 5. Zadejte Datum a Čas.
 6. Klikněte na Přidat do diáře pro přidání cíle do svého Diáře.

Když své tréninkové cíle synchronizujete do aplikace Polar na hodinkách M600, najdete tréninkové cíle pro aktuální den v nabídce My day (Můj den). Tréninkové cíle plánované na dnešní den společně s tréninkovými cíli plánovanými na posledních sedm dní a na dalších sedm dní zobrazíte také, když v seznamu sportovních profilů v nabídce Training (Trénink) přejedete prstem doleva. Ty, které jste zařadili mezi své oblíbené tréninkové cíle, najdete, když v seznamu sportovních profilů v nabídce Training (Trénink) přejedete prstem dvakrát doleva.

Pokyny k tomu, jak zahájit trénink s cílem najdete v oddílu Zahájení tréninku.

Více informací o tom, jak se vytváří tréninkové cíle v aplikaci Polar Flow, najdete na stránkách podpory Polaru.