Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Trénink s aplikací Polar app > Při tréninku

Při tréninku

Tréninkové náhledy

Procházení tréninkovými náhledy

 • Přejeďte prstem po displeji nahoru nebo dolů.

NEBO

 • Švihněte zápěstím od sebe a k sobě.

Podívejte se na výukové video, jak používat aplikaci Polar při tréninku.

Informace, které uvidíte v tréninkových náhledech, závisí na tom, jak jste si zvolený sportovní profil upravili. Nastavení každého sportovního profilu můžete definovat v aplikaci Polar Flow nebo ve webové službě Polar Flow.

Tréninkové náhledy mohou obsahovat například tyto informace:


aktuální tepovou frekvenci,
zónu tepové frekvence (ZonePointer),
trvání tréninku


vzdálenost, kterou jste během tréninku doposud překonali,
aktuální tempo,
aktuální čas,
počet kalorií, které jste při tréninku již spálili


Náhled automatického záznamu úseku

Platí tehdy, máte-li u zvoleného sportovního profilu aktivované nastavení automatického záznamu úseku. Více informací o tom, jak měnit nastavení sportovních profilů, viz Sportovní profily ve webové službě Polar Flow nebo Sportovní profily v aplikaci Polar Flow na stránkách podpory společnosti Polar.

Jak zobrazit náhled automatického záznamu úseku

 • V tréninkovém náhledu přejeďte prstem doleva.

Jak zobrazit předchozí úseky

 • V náhledu úseku přejeďte prstem nahoru.

Podle toho, jak máte nastavený automatický záznam úseku, v náhledu úseku uvidíte:


trvání nebo délku úseku,
průměrnou rychlost nebo tempo,
průměrnou tepovou frekvenciFunkce při tréninku

Během cvičení můžete ručně označit úsek.

Chcete-li označit úsek,

 • Stiskněte přední tlačítko.

Při prvním ručním označení úseku se v aplikaci Polar vytvoří zobrazení ručně označeného úseku pro daný trénink.

Můžete také použít nastavení automatického úseku. Ve webové službě Polar Flow upravte nastavení sportovních profilů v části Základní informace a nastavte možnost Automatický úsek buď na Délka úseku, nebo Trvání úseku. Jestliže zadáte Lap distance (Délka úseku), nastavte vzdálenost, která představuje jeden označený úsek. Zadáte-li Lap duration (Trvání úseku), nastavte interval, po kterém se označí jeden úsek.


Displej můžete nastavit tak, aby se při tréninku nevypínal.

Chcete-li mít displej stále zapnutý

 1. Přejeďte prstem od horní hrany obrazovky směrem dolů.
 2. Pokud při tréninku posloucháte hudbu z telefonu spárovaného s hodinkami M600 nebo z aplikace Google Play Music na hodinkách M600, bude prvním zobrazením, které uvidíte, zobrazení ovládání hudby. Pak musíte přejet prstem doleva, abyste našli zobrazení Backlight (Podsvícení).

 3. Klepněte na ikonu přeškrtnuté žárovky, abyste zapnuli podsvícení pro aktuální trénink (Backlight ON).

Podsvícení musíte zapínat pro každý trénink zvlášť.

Zapnuté podsvícení displeje při tréninku značně snižuje výdrž baterie hodinek M600: s automatickým jasem obrazovky se výdrž baterie snižuje v průměru na 5 hodin tréninku a za jasného dne, když je kontrast obrazovky nejvyšší, se výdrž baterie může snížit až na 3 hodiny tréninku.


Dotykový displej můžete při tréninku vypnout v aplikaci Polar.

Chcete-li dotykový displej zamknout

 1. Přejeďte prstem od horní hrany obrazovky směrem dolů.
 2. Přejeďte prstem doleva k zobrazení Screen lock (Uzamčení displeje).
 3. Klepněte na ikonu otevřeného zámku, pokud chcete aktivovat zámek displeje pro aktuální trénink (Screen lock ON).

Zámek displeje musíte aktivovat pro každý trénink zvlášť.

Funkce Screen lock ON (Zámek displeje ZAP) vypíná dotykový displej jen v aplikaci Polar. Stále můžete používat švihnutí zápěstí k sobě a od sebe k procházení tréninkových náhledů nebo náhledů automatického či ručního úseku podle toho, jaký náhled jste měli otevřený, když jste dotykový displej uzamykali.

Dotykový displej můžete stále používat k procházení chytrých hodinek. Stačí, když nejprve ukončíte aplikaci Polar stisknutím postranního tlačítka zapnutí. Do zamčeného zobrazení aplikace Polar se můžete vrátit tak, že klepnete na kartu Recording on (Záznam zap.) na domovské obrazovce hodinek M600 nebo stisknete přední tlačítko na hodinkách.

Odemčení dotykového displeje

 1. Klepněte na libovolné místo na zamčeném displeji. Zobrazí se ikona zámku a v horní části displeje text Swipe down (Přejeďte prstem dolů).
 2. Přejeďte prstem od horní hrany obrazovky směrem dolů.
 3. Klepněte na ikonu zámku, abyste displej odemkli (Screen lock OFF).

Pokud při tréninku posloucháte hudbu z telefonu spárovaného s hodinkami M600 nebo z aplikace Google Play Music na hodinkách, můžete hudbu ovládat, aniž byste museli zavřít aplikaci Polar.

Chcete-li přeskakovat fáze

 1. V zobrazení tréninkového cíle přejeďte zespodu displeje směrem nahoru a uvidíte seznam různých fází tréninkového cíle.
 2. Přeskočte aktuální fázi klepnutím na další ikonu vlevo.

Jak ukončit aplikaci Polar bez ukončení tréninku

 • Na hodinkách M600 stiskněte postranní tlačítko zapnutí.

NEBO

 • Zatřepejte zápěstím.

Když při tréninku ukončíte aplikaci Polar, zobrazí se upozornění Recording on (Záznam zap.). Upozornění můžete skrýt tak, že je prstem odsunete dolů nebo stisknete postranní tlačítko zapnutí. Nyní můžete hodinky M600 procházet a používat jako obvykle.


Pro návrat k tréninku

 • Přejeďte prstem zespodu domovské obrazovky nahoru, aby se zobrazilo upozornění Recording on (Záznam zap.), a klepněte na ně.

NEBO

 • Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko.

Tréninkový přehled při tréninku

Chcete-li zobrazit tréninkový přehled

 • Přejeďte prstem doleva. Zobrazení shrnutí tréninku je poslední vpravo.

Podle toho, jaký sportovní profil používáte, zobrazí se v přehledu některé z následujících informací nebo všechny

Aktuální čas

Délka tréninku

Překonaná vzdálenost (pokud lze na daný sport použít)

Průměrná tepová frekvence

Maximální tepová frekvence

Prům. rychlost nebo tempo (pokud lze na daný sport použít)

Max. rychlost nebo tempo (pokud lze na daný sport použít)

Prům. kadence

Max. kadence

Maximální nadmořská výška

Vyběhnuté metry/stopy

Seběhnuté metry/stopy

Spálené kalorie

Procento spálených kalorií z tuku

Čas strávený v různých zónách tepové frekvence