Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení displeje

Nastavení displeje

Jak upravit jas displeje

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Display (Displej) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Adjust brightness (Upravit jas).
 3. Zvolte požadovanou úroveň jasu a klepněte na ni.

Snížením jasu displeje hodinek můžete prodloužit výdrž baterie.


Zapnutí/vypnutí funkce Always-on screen

Můžete si zvolit, zda chcete, aby byl na displeji matně zobrazený čas nebo aby byl zcela vypnutý, když hodinky nepoužíváte.

Chcete-li změnit nastavení na M600

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Display (Displej) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Always-on screen (Displej vždy zapnutý), kde můžete tuto možnost buď zapnout (přepínač je modrý), nebo vypnout (přepínač je šedý).

Chcete-li změnit nastavení na telefonu

 1. Spusťte aplikaci Wear OS by Google.
 2. Klepněte na ikonu nastavení.
 3. Uživatelé s telefonem se systémem Android: Najděte položku M600 v nabídce Device settings (Nastavení zařízení) a klepněte na ni.

 4. Pomocí přepínače zapněte nebo vypněte možnost Always-on screen (Displej vždy zapnutý).

Je-li možnost Always-on screen (Displej vždy zapnutý) vypnutá a displej hodinek je černý, můžete jej znovu zapnout tak, že na něj klepnete, rychle zvednete chytré hodinky před sebe nebo stisknete postranní tlačítko zapnutí.

Pokud displej chytrých hodinek M600 necháte vypnutý, když je nepoužíváte, prodloužíte tak výdrž baterie.


Zapnutí/vypnutí zámku displeje

Můžete nastavit, aby se displej automaticky zamykal, když nemáte hodinky M600 nasazené na ruce. Můžete nastavit, aby se uzamčený displej otevíral pomocí nakreslení vzoru pro uzamčení displeje, zadání kódu PIN nebo hesla.

Zapnutí zámku displeje

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Personalization (Personalizace) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Screen lock (Zámek displeje).
 3. Můžete si vybrat Pattern (Vzor), PIN, Password (Heslo) nebo None(Žádný) (vypnuto).
 4. Chcete-li nastavit vzor pro uzamčení displeje, PIN nebo heslo, postupujte podle pokynů na displeji.

Když je automatický zámek displeje zapnutý, můžete displej zamknout i ručně:

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Personalization (Personalizace) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Lock screen now (Zamknout displej).
 3. Potvrďte klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.

Vypnutí zámku displeje

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Personalization (Personalizace) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Screen lock Automatic (Automatický zámek displeje).
 3. Nakreslete vzor pro uzamčení displeje, zadejte PIN nebo heslo.
 4. Najděte položku None (Žádný) a klepněte na ni.
 5. Potvrďte vypnutí automatického zámku displeje klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.

Zapnutí/vypnutí dotykového displeje

Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.

Můžete nastavit zámek dotykového displeje tak, aby se dotykový displej na chytrých hodinkách vypínal v situacích, kdy nechcete, aby displej reagoval na dotyky, tedy například ve vodě.

Zapnutí zámku dotykového displeje

 1. Přejeďte prstem od horní hrany domovské obrazovky směrem dolů.
 2. Klepněte na ikonu nastavení.
 3. Klepněte na Display (Displej).
 4. Klepněte na Touch lock (Zámek displeje).
 5. Aktivaci zámku dotykového displeje potvrďte klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.

Vypnutí zámku dotykového displeje

 • Stiskněte postranní tlačítko zapnutí.

Změna velikosti písma

Pokud chcete, můžete změnit velikost textu na displeji hodinek M600.

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Display (Displej) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Font size (Velikost písma).
 3. Můžete volit mezi Small (Malé) a Normal (Normální). Klepnutím na požadovanou velikost písma ji zapnete.

Přiblížení a oddálení displeje hodinek M600

Pokud na displej hodinek M600 špatně vidíte, můžete zapnout funkci lupy.

 1. Jděte do aplikace Settings (Nastavení), najděte položku Accessibility (Usnadnění) a klepněte na ni.
 2. Klepněte na Magnification gestures (Pohyby pro zvětšení).
 3. Potvrďte klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.

Když lupu zapnete, můžete text na displeji hodinek M600 přiblížit a oddálit tak, že na displej třikrát klepnete.