Nacházíte se tady: Trénink s aplikací Polar > Trénink s aplikací Polar app > Po tréninku

Po tréninku

Získejte okamžitou analýzu a podrobné informace o tréninku pomocí aplikace Polar, aplikace Polar Flow a webové služby Polar Flow.


Tréninkový přehled na hodinkách M600

Po každém tréninku získáte na hodinkách okamžitý tréninkový přehled.


To, jaké se v tréninkovém přehledu zobrazí informace, záleží na sportovním profilu. Dostupné informace:

Duration (Délka trvání): délka trvání tréninku.
Distance (Vzdálenost) (pokud lze na daný sport použít): vzdálenost, kterou jste při tréninku překonali.
Average heart rate (Průměrná tepová frekvence): průměrná tepová frekvence při tréninku.
Maximum heart rate (Maximální tepová frekvence): maximální tepová frekvence při tréninku.
Average pace/speed (Průměr. tempo/rychlost) (pokud lze na daný sport použít): průměr. tempo/rychlost při tréninku.
Maximum pace/speed (Maximální tempo/rychlost) (pokud lze na daný sport použít): maximální tempo/rychlost při tréninku.
Average cadence (Prům. kadence): Průměrná kadence při tréninku.
Maximum cadence (Max. kadence): Maximální kadence při tréninku.
Maximum altitude (Max. nadm. výška): Maximální nadmořská výška při tréninku.
Ascended meters/feet (Vyběhnuté metry/stopy): Počet vyběhnutých metrů/stop při tréninku.
Descended meters/feet (Seběhnuté metry/stopy): Počet seběhnutých metrů/stop při tréninku.
Calories (Kalorie): množství kalorií spálených při tréninku.
Fat burn % of calories (% kalorií ve spáleném tuku): kalorie získané z tuku během cvičení vyjádřené jako procento celkového množství kalorií spálených při tréninku.
Heart rate zones (Zóny tepové frekvence): čas strávený v různých zónách tepové frekvence.
Running index: třída a číselná hodnota běžeckého výkonu. Více informací najdete v kapitole Running Index.
Training load (Tréninková zátěž): vypočtená namáhavost tréninku.
Training Benefit (Přínos tréninku): zpětná vazba týkající se efektivity tréninku.

Na tréninkový přehled se můžete podívat později v sekci My day (Můj den).

Chcete-li se na tréninkový přehled podívat později

  1. Stisknutím předního tlačítka spusťte aplikaci Polar.
  2. Přejeďte prstem nahoru, najděte položku My day (Můj den) a klepněte na ni.
  3. Přejeďte prstem dolů, aby se zobrazily dnešní tréninky.
  4. Klepněte na trénink, u kterého chcete zobrazit tréninkový přehled.

V aplikaci Polar můžete zobrazit pouze tréninkové přehledy za aktuální den. Kompletní tréninkovou historii s podrobnější analýzou najdete v aplikaci nebo webové službě Polar Flow.


Tréninková data v aplikaci Polar Flow

Na telefonu můžete po každém tréninku bleskově vyhodnotit svá tréninková data. Aplikace Polar v hodinkách M600 po skončení tréninku automaticky synchronizuje vaše tréninková data s aplikací Polar Flow.

Další informace viz Aplikace a služby PolarSynchronizace.


Tréninková data ve webové službě Polar Flow

Webová služba Polar Flow vám umožňuje analyzovat každý detail tréninku a dozvědět se více o dosaženém výkonu. Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.

Další informace viz Aplikace a služby PolarSynchronizace.