Play Store

Když jsou hodinky M600 připojené k síti Wi-Fi, můžete na hodinkách používat aplikaci Play Store ke stahování nových aplikací, her a ciferníků hodinek do hodinek s technologií Wear OS by Google. Kdykoli jsou pro aplikaci Polar na M600 k dispozici nové funkce Polar, můžete si pomocí aplikace Play Store stáhnout aktualizace.

Abyste na hodinkách M600 mohli aplikaci Play Store používat, musíte mít účet Google. Pokud jste nezkopírovali svůj účet Google do hodinek Polar M600 během nastavení, spusťte aplikaci Play Store a klepněte na Add from phone (Přidat z telefonu). Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a zkopírujte svůj účet do chytrých hodinek.


Aplikaci Play Store můžete nastavit tak, aby aktualizovala aplikace na chytrých hodinkách automaticky, aby vám žádné aktualizace aplikací neutekly. Pokud máte v aplikaci Play Store na chytrých hodinkách M600 zapnuté automatické aktualizace aplikací, budou se aplikace na hodinkách aktualizovat automaticky, když je připojíte k nabíječce a k internetu.

Zapnutí a vypnutí režimu automatických aktualizací aplikace Play Store

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, a najděte položku Play Store a klepněte na ni.
  2. Přejeďte prstem od horní hrany obrazovky směrem dolů.
  3. Klepněte na ikonu nastavení.
  4. Klepněte na Auto update apps (Autom. aktualizace aplikací), pokud chcete režim automatických aktualizací zapnout (přepínač je modrý), nebo vypnout (přepínač je šedý).