Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Procházení hodinek M600 > Funkce tlačítek

Funkce tlačítek na hodinkách M600

Hodinky Polar M600 mají dvě tlačítka: přední tlačítko a postranní tlačítko zapnutí.

 1. Přední tlačítko
 2. Postranní tlačítko zapnutí
 3. Dotykový displej

Přední tlačítko

Přední tlačítko představuje praktický způsob, jak používat aplikaci Polar během tréninku. Předním tlačítkem můžete:

 • rychle spustit aplikaci Polar z domovské obrazovky,
 • v nabídce aplikace Polar spustit Training (Trénink),
 • ze seznamu sportovních profilů si vybrat požadovanou sportovní disciplínu a začít trénink,
 • při tréninku ručně označit úsek,
 • pozastavit trénink,
 • ukončit trénink,
 • ukončit aplikaci Polar po tréninku.

Potřebujete-li více informací, přejděte do oddílu Navigace v aplikaci Polar.

Přední tlačítko je přednastaveno na procházení aplikace Polar na hodinkách M600. Případně si můžete nastavit jinou aplikaci, kterou chcete dolním tlačítkem spouštět. Na hodinkách M600 jděte do Settings (Nastavení) > Personalization (Personalizace) > Customize hardware button (Změnit nastavení hardwarových tlačítek) > Bottom (Dolní) > najděte preferovanou aplikaci a klepněte na ni.


Postranní tlačítko zapnutí

Postranní tlačítko zapnutí má několik funkcí:

 • jedním stisknutím aktivujete displej M600 z režimu spánku,
 • jedním stisknutím, když máte aktivní domovskou obrazovku, otevřete nabídku aplikací,
 • jedním stisknutím tlačítka se z jakéhokoli místa systému chytrých hodinek dostanete zpět na domovskou obrazovku,
 • jedním stisknutím tlačítka v režimu divadlo přepnete displej opět do normálního režimu,
 • stisknutím a podržením tlačítka, dokud hodinky nezavibrují, otevřete Google Assistant,
 • stisknutím a podržením tlačítka, dokud displej nezhasne, chytré hodinky vypnete,
 • když jsou hodinky M600 vypnuté, stisknutím a podržením tlačítka je opět zapnete,
 • stisknutím a podržením tlačítka, dokud se nezobrazí logo Polar, chytré hodinky restartujete.