Časovač

Hodinky M600 lze používat jako časovač s odpočítáváním.


Nastavení časovače

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, najděte položku Timer (Časovač) a klepněte na ni.
  2. Na minutovém ciferníku nastavte požadované minuty. Nastavené minuty uvidíte také uprostřed ciferníku. Přejděte k nastavení hodiny a sekund klepnutím na hodiny a sekundy uprostřed ciferníku.
  3. Klepněte na ikonu přehrávání, aby se časovač spustil.

Časovač se otevře na displeji.


Pozastavení časovače

  • Klepněte na ikonu pozastavení.

Opětovné spuštění časovače

  • Klepněte na ikonu přehrávání.

Resetování časovače

Chcete-li časovač spustit znovu:

  • V režimu pozastavení klepněte na ikonu restartování.

Zrušení časovače

Když časovač doběhne, M600 zavibruje. Zrušení časovače, když hodinky vibrují.

  • Klepněte na ikonu zastavení, nebo přejeďte prstem doprava.