Nacházíte se tady: Důležité informace > Informace o likvidaci

Informace o likvidaci

Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využijete samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.