Budík

Na hodinkách M600 můžete nastavit zapnutí budíku. Když se budík spustí, M600 zavibruje a zobrazí kartu.

Pozor, když na hodinkách M600 nastavíte budík, nezapne se na vašem telefonu.


Nastavení budíku

  1. Stiskněte postranní tlačítko zapnutí, aby se otevřela nabídka aplikací, najděte položku Alarm (Budík) a klepněte na ni.
  2. Na hodinovém ciferníku nastavte požadovanou hodinu. Nastavenou hodinu uvidíte také uprostřed ciferníku. Pokud používáte 12hodinový formát, klepněte na am (dopo) nebo pm (odpo).
  3. Přejděte k nastavení minuty klepnutím na minuty uprostřed ciferníku.
  4. Na minutovém ciferníku nastavte požadované minuty. Nastavené minuty uvidíte také uprostřed ciferníku.
  5. Klepněte na ikonu zaškrtávacího znaménka.
  6. Klepněte na text pod nastaveným časem a vyberte, zda chcete budík nastavit na One time (Jednou) nebo opakovaně na požadovaný den v týdnu. Pro návrat do předchozího náhledu přejeďte prstem doprava.
  7. Klepněte na ikonu hodin, chcete-li zapnout (ikona hodin není přeškrtnutá) nebo vypnout vibrace (ikona hodin je přeškrtnutá).
  8. Nastavení budíku potvrdíte klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.

Vypnutí zvonícího budíku

  • Klepněte na ikonu budíku nebo přejeďte prstem doprava.

Opakované buzení

Pokud chcete buzení opakovat:

  • Klepněte na Zs.

Buzení se bude opakovat za 10 minut.