Nacházíte se tady: Používání hodinek M600 > Google Assistant

Google Assistant

Tato funkce je zatím k dispozici pouze v angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, korejštině a portugalštině (Brazílie).

Pomocí hlasového příkazu můžete aplikaci Google Assistant požádat o pomoc. Nejprve ale musíte zapnout rozeznání hlasu „OK Google“ na chytrých hodinkách.

Zapnutí rozeznání hlasu „OK Google“

  1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
  2. Na obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé nastavení).
  3. Klepněte na ikonu nastavení.
  4. Najděte položku Personalization (Personalizace) a klepněte na ni.
  5. Klepněte na "Ok Google" detection (Detekce „OK Google“), abyste funkci zapnuli (přepínač se zbarví modře).

Spuštění aplikace Google Assistant

  1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a abyste byli na domovské obrazovce.
  2. Stiskněte a podržte postranní tlačítko zapnutí nebo řekněte „Ok Google“. Zobrazí se text Hi, how can I help? (Jak vám mohu pomoci?)
  3. Požádejte aplikaci Google Assistant o pomoc. Například můžete říct: „How do you say `hello´ in Spanish?“ (Jak se řekne ‚ahoj‘ španělsky? nebo: „Start a run.“ (Zahájit běh)

Na co se můžete aplikace Google Assistant zeptat?

Hodinek M600 se můžete zeptat na věci, které chcete vědět. Například můžete překládat slova, řešit matematické příklady nebo vyhledávat různá fakta. Odpověď na otázku se zobrazí na displeji hodinek M600. Podle toho, na co jste se ptali, mohou chytré hodinky také navrhnout odkaz s příslušnými informacemi, který můžete otevřít na telefonu.

Aplikaci Google Assistant můžete dávat i jednoduché úkoly, třeba nastavit časovač nebo poslat textovou zprávu.

Pokud chvilku počkáte poté, co se na obrazovce hodinek M600 zobrazí „Hi, how can I help?“ (Jak vám mohu pomoci?), v dolní části displeje se zobrazí šipčička ukazující nahoru. Pak můžete přejet prstem směrem nahoru a uvidíte příklady otázek, které můžete aplikaci Google Assistant dávat.

Podrobnější informace o používání aplikace Google Assistant najdete na stránkách nápovědy Wear OS by Google Help.