Olet täällä: Aloittaminen > M600:n kytkeminen päälle ja pois päältä

M600:n kytkeminen päälle ja pois päältä


M600:n kytkeminen päälle

  • Pidä laitteen sivussa olevaa virtapainiketta painettuna, kunnes Polar-logo tulee näyttöön.

M600:n kytkeminen pois päältä

  1. Selaa Asetukset-sovellukseen, etsi Järjestelmä-kohta selaamalla valikkoa ja napauta sitä.
  2. Napauta Virta pois.
  3. Vahvista virran katkaiseminen napauttamalla valintamerkkikuvaketta.