Olet täällä: Harjoittelu Polarin kanssa > Harjoittelu Polar-sovelluksella > Harjoituksen jälkeen

Harjoituksen jälkeen

Polar-sovellus, Polar Flow -sovellus ja Polar Flow -verkkopalvelu antavat välittömän analyysin ja tarkat tiedot harjoittelustasi.


Harjoituksen yhteenveto M600:ssa

Saat välittömästi jokaisen harjoituksen jälkeen rannelaitteeseesi yhteenvedon harjoituksestasi.


Yhteenvedon sisältämät tiedot riippuvat käyttämästäsi lajiprofiilista. Tietoja voivat olla:

Kesto: Harjoituksen kesto.
Matka (jos käytössä valitsemassasi lajissa): Harjoituksen aikana kulkemasi matka.
Keskisyke: Keskisykkeesi harjoituksen aikana.
Maksimisyke: Maksimisykkeesi harjoituksen aikana.
Keskivauhti/-nopeus (jos käytössä valitsemassasi lajissa): Keskivauhtisi/-nopeutesi harjoituksen aikana.
Maksimivauhti/-nopeus (jos käytössä valitsemassasi lajissa): Maksimivauhtisi/-nopeutesi harjoituksen aikana.
Keskimääräinen askeltiheys: Keskimääräinen askeltiheytesi harjoituksen aikana.
Maksimiaskeltiheys: Maksimiaskeltiheytesi harjoituksen aikana.
Enimmäiskorkeus: Enimmäiskorkeutesi merenpinnasta harjoituksen aikana.
Nousu metreinä/jalkoina: Harjoituksen aikana nousemasi matka metreinä/jalkoina.
Lasku metreinä/jalkoina: Harjoituksen aikana laskeutumasi matka metreinä/jalkoina.
Kalorit: Harjoituksen aikana polttamasi kalorit.
Rasvan osuus kaloreista (%): Harjoituksen aikana poltettujen rasvapohjaisten kalorien määrä, joka ilmoitetaan rasvan osuutena kulutetuista kaloreista prosentteina.
Sykealueet: Kullakin sykealueella harjoituksen aikana vietetty aika.
Running index: Juoksusuorituksesi luokka ja numeroarvo: Lue lisää luvusta Running index.
Harjoituskuormitus: Laskettu harjoituksen kuormitus.
Training Benefit: Palaute harjoitusten tehosta.

Voit tarkistaa harjoituksen yhteenvedon myöhemmin Päiväni-kohdasta.

Harjoituksen yhteenvedon tarkistaminen myöhemmin

  1. Avaa Polar-sovellus painamalla etupainiketta.
  2. Etsi Päiväni-kohta pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin ja napauta sitä.
  3. Näytä kuluvan päivän harjoitukset pyyhkäisemällä näyttöä alaspäin.
  4. Napauta sitä harjoitusta, jonka yhteenvetonäkymän haluat avata.

Polar-sovelluksessa voi tarkastella vain kuluvan päivän harjoitusyhteenvetoja. Näet koko harjoitteluhistoriasi ja tarkemman analyysin Polar Flow -sovelluksessa ja -verkkopalvelussa.


Harjoitustiedot Polar Flow -sovelluksessa

Analysoi kunkin harjoituksen tiedot puhelimestasi yhdellä silmäyksellä heti harjoituksen jälkeen. M600:n Polar-sovellus synkronoi harjoitustietosi Polar Flow -sovellukseen automaattisesti harjoituksen päätyttyä.

Katso lisätietoja kohdista Polar-sovellukset ja -palvelut ja Synkronointi.


Harjoitustiedot Polar Flow -verkkopalvelussa

Polar Flow -verkkopalvelussa voit analysoida harjoituksesi tarkasti ja lukea lisätietoa suorituksestasi. Seuraa edistymistäsi ja jaa myös parhaat harjoituksesi muiden kanssa.

Katso lisätietoja kohdista Polar-sovellukset ja -palvelut ja Synkronointi.