Olet täällä: Harjoittelu Polarin kanssa > Harjoittelu Polar-sovelluksella > Harjoittelun aikana

Harjoituksen aikana

Harjoitusnäkymät

Harjoitusnäkymien selaaminen

 • Pyyhkäise näyttöä ylös tai alas.

TAI

 • Käännä rannettasi sisään- ja ulospäin.

Katso ohjevideosta, miten Polar-sovellusta selataan harjoittelun aikana.

Harjoitusnäkymissä näytettävät tiedot riippuvat siitä, miten olet muokannut valittua lajiprofiilia. Voit määrittää kunkin lajiprofiilin asetukset Polar Flow -sovelluksessa tai Polar Flow -verkkopalvelussa.

Harjoitusnäkymissä voi olla esimerkiksi seuraavat tiedot:


Sykkeesi
Sykkeen ZonePointer
Harjoituksen kesto


Harjoituksen aikana kulkemasi matka
Vauhtisi
Kellonaika
Harjoituksen aikana poltetut kalorit


Automaattinen kierros -näkymä

Käytettävissä, jos Automaattinen kierros on otettu käyttöön valitussa lajiprofiilissa. Lisätietoja lajiprofiiliasetusten muuttamisesta on Polarin tukisivuilla olevissa Lajiprofiilit Polar Flow -verkkopalvelussa- ja Lajiprofiilit Polar Flow -sovelluksessa -tukidokumenteissa.

Automaattinen kierros -näkymän näyttäminen

 • Pyyhkäise näyttöä vasemmalle harjoitusnäkymässä.

Aiempien kierrosten näyttäminen

 • Pyyhkäise näyttöä ylöspäin kierrosnäkymässä.

Automaattisen kierroksen asetuksista riippuen kierrosnäkymässä näytetään seuraavat tiedot:


Kierroksen kesto tai kierroksen pituus
Keskinopeus tai -vauhti
KeskisykeToiminnot harjoittelun aikana

Voit merkitä kierroksen manuaalisesti harjoituksen aikana.

Kierroksen merkitseminen

 • Paina etupainiketta.

Kun merkitset ensimmäisen manuaalisen kierroksen, harjoituksesta tulee Polar-sovellukseen manuaalinen kierrosnäkymä.

Voit käyttää myös automaattinen kierros -asetusta. Muokkaa Polar Flow -verkkopalvelun lajiprofiilien asetusten Perusasetukset-kohtaa ja aseta Automaattinen kierros -toiminnon asetukseksi Kierroksen pituus tai Kierroksen kesto. Jos valitset Kierroksen pituus, määritä matka, jonka kuluttua kierros merkitään. Jos valitset Kierroksen kesto, määritä aika, jonka kuluttua kierros merkitään.


Voit estää näytön sammumisen harjoittelun aikana.

Näytön pitäminen päällä

 1. Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin.
 2. Jos kuuntelet harjoittelun aikana musiikkia puhelimesta, jonka olet yhdistänyt M600-laitteeseen, tai M600:ssa olevasta Google Play -musiikki -sovelluksesta, musiikin hallintapainikkeet ovat ensimmäisessä näkymässä. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle, niin pääset Taustavalo -näkymään.

 3. Vaihda taustavalon asetukseksi Taustavalo päällä kyseistä harjoitusta varten napauttamalla yliviivattua hehkulamppukuvaketta.

Taustavalo on otettava käyttöön erikseen jokaista harjoitusta varten.

Näytön pitäminen päällä harjoittelun aikana lyhentää M600:n akun kestoa huomattavasti: automaattisella näytön kirkkaudella kesto lyhenee keskimäärin viiteen harjoittelutuntiin, ja kirkkaissa olosuhteissa, kun näytön kontrasti on suurimmillaan, kesto voi lyhentyä kolmeen harjoitteluntuntiin.


Voit poistaa kosketusnäytön käytöstä harjoittelun ajaksi Polar-sovelluksesta.

Kosketusnäytön lukitseminen

 1. Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin.
 2. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle, kunnes pääset Näytön lukitus -näkymään.
 3. Vaihda lukituksen asetukseksi Näytön lukitus päällä kyseistä harjoitusta varten napauttamalla avointa lukkoa esittävää kuvaketta.

Näytön lukitus on otettava käyttöön erikseen jokaista harjoitusta varten.

Näytön lukitus päällä ‑asetus ottaa kosketusnäytön lukituksen pois käytöstä vain Polar-sovelluksessa. Voit edelleen selata harjoitusnäkymiä tai automaattisten tai manuaalisten kierrosten näkymiä kääntämällä rannettasi sisään- ja ulospäin. Selattava näkymä riippuu siitä, mikä näkymä oli käytössä lukitessasi kosketusnäytön.

Voit edelleen selata älykelloa kosketusnäytön avulla, kun poistut ensin Polar-sovelluksesta painamalla virtapainiketta. Pääset takaisin lukittuun Polar-sovelluksen näkymään napauttamalla M600:n aloitusnäytön alareunassa olevaa Tallennus käynnissä -korttia tai painamalla M600:n etupainiketta.

Kosketusnäytön lukituksen avaaminen

 1. Kosketa mitä tahansa lukitun näytön kohtaa. Näyttöön tulee lukkokuvake ja teksti Pyyhkäise alas pilkottaa näytön yläreunasta.
 2. Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin.
 3. Ota Näytön lukitus pois päältä napauttamalla lukkokuvaketta.

Jos kuuntelet musiikkia puhelimesta, jonka olet yhdistänyt M600-laitteeseen, voit hallita musiikkia poistumatta Polar-sovelluksesta harjoittelun aikana.

Musiikin hallinta

 • Pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin, niin musiikin hallintapainikkeet tulevat näyttöön.

Voit jättää jaksoja väliin harjoitellessasi jaksotetun harjoitustavoitteen mukaan.

Jaksojen jättäminen väliin

 1. Pyyhkäise näyttöä ylöspäin näytön alareunasta harjoitustavoitenäkymässä, niin näet luettelon harjoitustavoitteen jaksoista.
 2. Jätä meneillään oleva jakso väliin napauttamalla vasemmalla olevaa seuraava-kuvaketta.

Polar-sovelluksesta poistuminen harjoitusta lopettamatta

 • Paina M600:n sivussa olevaa virtapainiketta.

TAI

 • Ravista rannettasi.

Kun suljet Polar-sovelluksen harjoituksen aikana, näyttöön tulee Tallennus päällä -ilmoitus. Voit piilottaa ilmoituksen pyyhkäisemällä sitä alaspäin tai painamalla laitteen sivussa olevaa virtapainiketta. Voit nyt selata ja käyttää M600-laitetta tavalliseen tapaan.


Harjoitukseen palaaminen

 • Pyyhkäise näyttöä ylöspäin aloitusnäytön alareunasta, niin näet Tallennus päällä -ilmoituksen. Napauta ilmoitusta.

TAI

 • Paina M600:n etupainiketta.

Harjoitusyhteenveto harjoittelun aikana

Harjoitusyhteenvedon näyttäminen

 • Pyyhkäise näyttöä vasemmalle. Harjoitusten yhteenvetonäkymä on kauimmaisena oikealla.

Käyttämästäsi lajiprofiilista riippuen Yhteenveto-näkymässä näytetään joitakin seuraavista tiedoista tai ne kaikki.

Kellonaika

Harjoituksen kesto

Kulkemasi matka (jos käytössä valitsemassasi lajissa)

Keskisyke

Maksimisyke

Keskinopeus tai -vauhti (jos käytettävissä valitsemassasi lajissa)

Maksiminopeus tai -vauhti (jos käytettävissä valitsemassasi lajissa)

Keskimääräinen askeltiheys

Maksimiaskeltiheys

Enimmäiskorkeus

Nousu metreinä/jalkoina

Lasku metreinä/jalkoina

Poltetut kalorit

Rasvan osuus kulutetuista kaloreista prosentteina

Kullakin sykealueella vietetty aika