Olet täällä: Polar-ominaisuudet > Lajiprofiilit > Lajiprofiilit Flow-verkkopalvelussa

Polar-lajiprofiilit Flow-verkkopalvelussa

M600:n Polar-sovelluksessa on seitsemän oletuslajiprofiilia. Voit lisätä lajiprofiileja luetteloon ja poistaa niitä Polar Flow -verkkopalvelussa. Voit myös määrittää kuhunkin lajiprofiiliin lajikohtaisia asetuksia.

M600:n Polar-sovelluksessa voi olla enintään 20 lajiprofiilia. Jos verkkopalvelussa on yli 20 lajiprofiilia, luettelon 20 ensimmäistä lajiprofiilia synkronoituvat Polar-sovellukseen. Voit muuttaa lajiprofiilien järjestystä Polar Flow -verkkopalvelussa vetämällä ja pudottamalla.


Lajiprofiilin lisääminen

Polar Flow -verkkopalvelussa:

 1. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkyvää nimeäsi/profiilikuvaasi.
 2. Valitse Lajiprofiilit.
 3. Napsauta Lisää lajiprofiili ja valitse laji luettelosta.

Laji lisätään luetteloon.

Lue lisää lajiprofiilien lisäämisestä ja poistamisesta Polar Flow -sovelluksessa Polarin tukisivuilta.


Lajiprofiilin muokkaaminen

Polar Flow -verkkopalvelussa:

 1. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkyvää nimeäsi/profiilikuvaasi.
 2. Valitse Lajiprofiilit.
 3. Napsauta Muokkaa sen lajin kohdalla, jota haluat muokata.

Voit muokata seuraavia tietoja kussakin lajiprofiilissa:

Perusasetukset

 • Automaattinen kierros (kestoon tai matkaan perustuva tai ei käytössä)

Syke

 • Sykenäkymä (lyöntiä minuutissa tai % maksimista)
 • Sykealueasetukset (Sykealueiden avulla voit helposti valita harjoittelun intensiteetin ja seurata sitä. Jos valitset Oletus-asetuksen, et voi muuttaa sykerajoja. Jos valitset Vapaa-asetuksen, kaikkia rajoja voi muuttaa. Sykealueiden oletusarvoiset rajat lasketaan maksimisykkeen perusteella.)

Nopeus-/vauhtiasetukset

 • Nopeus-/vauhtinäkymä (km/h tai min/km)

Harjoitusnäkymät

Valitse tiedot, jotka näytetään harjoitusnäkymissä harjoituksen aikana. Kussakin lajiprofiilissa voi olla enintään kahdeksan harjoitusnäkymää. Kussakin harjoitusnäkymässä voi olla enintään neljä tietokenttää.

Voit lisätä uuden näkymän tai muokata olemassa olevaa näkymää napsauttamalla siinä olevaa kynäkuvaketta. Voit valita näkymään yhdestä neljään kohdetta kuudesta luokasta:


Aika

Ympäristö

Kehon mittaukset

Matka

Nopeus

Kadenssi

Kellonaika

Kesto

Kierrosaika

Edellinen kierrosaika

Ed. autom. kier. aika

Automaattisen kierroksen aika

Korkeus

Kokonaisnousu

Kokonaislasku

Kierr. nousu

Kierr. lasku

Automaattisen kierroksen nousu

Automaattisen kierroksen lasku

Syke

Keskisyke

Maksimisyke

Kierroksen keskisyke

Kierroksen maksimisyke

Ed.kierr.ka.syke

Kalorit

Ed. kierr. maks.syke

Sykkeen ZonePointer

Aika sykealueella

Automaattisen kierroksen keskisyke

Automaattisen kierroksen maksimisyke

Ed. autom. kier. keskisyke

Ed. autom. kier. maksimisyke

Matka

Kierroksen pituus

Edellisen kierroksen pituus

Automaattisen kierroksen matka

Ed. autom. kier. matka

Nopeus/vauhti

Keskinopeus/-vauhti

Maksiminopeus/-vauhti

Kierr. keskinop./-vauhti

Kierroksen maksiminopeus/-vauhti

Ed. kierr. maks.nop./-vauhti

Automaattisen kierroksen keskinopeus/-vauhti

Autom. kierr. maks.nop./-vauhti

Ed. autom. kierr. nopeus tai vauhti

Ed. autom. kierr. maks.nopeus

Ed. kierr. keskinop./-vauhti

Askeltiheys/poljinnopeus

Keskimääräinen askeltiheys/poljinnopeus

Kierr. askeltiheys/poljinnopeus

Kierroksen maksimiaskeltiheys/-poljinnopeus

Kierroksen keskiaskeltiheys/-poljinnopeus

Automaattisen kierroksen keskiaskeltiheys/-poljinnopeus

Maks.askeltiheys/-poljinnop.


Eleet ja palaute

 • Värinäpalaute (päällä / pois päältä)

GPS ja korkeus

 • GPS-tallennusnopeus (tarkka tallennus / pois päältä)

Kun olet muokannut lajiprofiilien asetukset, napsauta Tallenna. Huomaa, että muokatut asetukset on synkronoitava Polar-sovellukseen, ennen kuin voit käyttää niitä. Katso lisätietoja kohdasta Synkronointi.

Huomaa, että monien sisälajien, ryhmäliikuntalajien ja joukkuelajien lajiprofiileissa Syke näytetään toisissa laitteissa -asetus on oletuksena käytössä. Tämä tarkoittaa, että yhteensopivat, langatonta Bluetooth Smart -teknologiaa käyttävät laitteet, kuten kuntosalilaitteet, havaitsevat sykkeesi. Voit tarkistaa Polarin lajiprofiililuettelosta, missä lajiprofiileissa Bluetooth on oletuksena käytössä. Voit ottaa Bluetoothin käyttöön tai pois käytöstä lajiprofiilin asetuksissa.