Sa oled siin: Sätted > Kellasätted

Kellasätted

Kellasätete vaatamiseks ja redigeerimiseks valige Settings > Watch settings

Menüüst Watch settings leiate:

  • Alarm
  • Watch face (kellakuva)
  • Aeg
  • Kuupäev
  • First day of week (nädala alguspäev)

Alarm

Määrake alarmi kordus: Off (väljas), Once (üks kord), Monday to Friday (esmaspäevast reedeni) või Every day (iga päev). Kui valisite Once, Monday to Friday või Every day, määrake ka kellaaeg.

Kui alarm on sisse lülitatud, kuvatakse kellaaja vaates ekraanil kellaikoon.

Watch face (kellakuva)

Valige kellakuva:

  • Analog (analoogkuva)
  • Digital (digitaalkuva)

Aeg

Valige kellaajavorming: 24 h või 12 h. Seejärel sisestage kellaaeg.

Flow rakenduse või veebikeskkonnaga sünkroonides uuendatakse kellaaega automaatselt.

Kuupäev

Sisestage kuupäev. Määrake kuupäevavorming (Date format). Teil on võimalik valida kk/pp/aaaa, pp/kk/aaaa, aaaa/kk/pp, pp-kk-aaaa, aaaa-kk-pp, pp.kk.aaaa või aaaa.kk.pp.

Flow rakenduse või veebikeskkonnaga sünkroonides uuendatakse kuupäeva automaatselt.

First day of week (nädala alguspäev)

Valige iga nädala jaoks alguspäev. Valige Monday (esmaspäev), Saturday (laupäev) või Sunday (pühapäev).

Flow rakenduse või veebikeskkonnaga sünkroonides uuendatakse nädala alguspäeva automaatselt.