Sa oled siin: Oluline teave > Vastutuse välistamine

Vastutuse välistamine

  • Käesolevas kasutusjuhendis sisalduv teave on esitatud üksnes informeerimise eesmärgil. Tooted, mida selles kirjeldatakse, võivad muutuda ilma eelneva teavitamiseta seoses tootja pideva arendustegevusega.
  • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid selle kasutusjuhendi ega selles kirjeldatud toodete osas.
  • Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ei vastuta kahjustuste, kahjumi, kulutuste või väljaminekute eest, olgu need otsesed, kaudsed või ettenägematud, järelduslikud või erikulutused, mis tulenevad selle materjali või selles kirjeldatud toodete kasutamisest või on sellega seotud.

5.0 ET 12/2019