Sa oled siin: Treenimine > Kiirmenüü

Kiirmenüü

Kiirmenüüsse on võimalik siseneda treeningueelsest režiimist, treeningu ajal pausirežiimist ja mitmest spordialast koosneva treeningu ajal üleminekurežiimist. Treeningueelsest režiimist saate kiirmenüüsse siseneda, kui puudutate kiirmenüü ikooni või vajutate nuppu LIGHT. Pausi- ja üleminekurežiimist saate kiirmenüüsse siseneda ainult nupu LIGHT abil.

Kiirmenüüs kuvatavad valikud sõltuvad valitud spordialast ja sellest, kas GPS on kasutusel või mitte.

  Taustvalgustus

Lülitage funktsioon Backlight always on sisse (On) või välja (Off). Kui lülitate funktsiooni sisse, on kella ekraan kogu treeningu ajal valgustatud. Pärast treeningu lõpetamist lülitub kell tagasi taustavalgustuse vaikserežiimile (Off). Pidage meeles, et taustavalgustuse pidev sees hoidmine lühendab oluliselt aku kestvust.

 

Our suggestions (meie soovitused):

Menüüst Our suggestions leiate FitSparki igapäevased treeningusoovitused.

 

Pool length (basseinipikkus):

Kui olete valinud ujumise või basseiniujumise profiili, on oluline, et valite õige basseinipikkuse, kuna see mõjutab tempo, distantsi ja käetõmmete arvu mõõtmist ning teie SWOLFi skoori. Basseinipikkuse muutmiseks vajutage nuppu OK, et pääseda juurde sättele Pool length.. Vaikepikkused on 25 meetrit, 50 meetrit ja 25 jardi, kuid teil on võimalik pikkust kohandada ka käsitsi. Minimaalne pikkus, mille saate valida, on 20 meetrit/jardi.

Basseinipikkuse sättele pääseb ligi ainult treeningueelse režiimi kiirmenüüst.

  Calibrate power sensor (võimsusanduri kalibreerimine):

Kui olete kellaga sidunud teise tootja võimsusanduri, saate selle kalibreerida kiirmenüü kaudu. Esmalt valige üks jalgrattaaladest ja pöörake saatjate aktiveerimiseks väntasid. Seejärel valige kiirmenüüst Calibrate power sensor ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Konkreetse võimsusanduri kalibreerimisjuhised leiate tootja kasutusjuhendist.

  Calibrate stride sensor (jooksuanduri kalibreerimine):

Kiirmenüü kaudu saate jooksuandurit käsitsi kalibreerida kahel viisil. Valige üks jooksualadest ja seejärel valige Calibrate stride sensor > Calibrate by running (joostes kalibreerimine) või Calibration factor (kalibreerimistegur).

  • Joostes kalibreerimine: Alustage treeningut ja läbige tuttav distants. Distants peab olema üle 400 meetri pikk. Kui olete distantsi läbinud, vajutage ringiaja salvestamiseks nuppu OK. Määrake tegelik läbitud distants ja vajutage nuppu OK. Kalibreerimistegur uuendatakse.
    Pange tähele, et kalibreerimise ajal ei saa te kasutada intervallitaimerit. Kui olete intervallitaimeri sisse lülitanud, palub kell teil selle välja lülitada, et võimaldada jooksuanduri käsitsi kalibreerimist. Pärast kalibreerimist saate taimeri sisse lülitada pausirežiimi kiirmenüüst.
  • Kalibreerimistegur: Määrake kalibreerimistegur käsitsi, kui teate tegurit, mis annab teile täpse distantsi.

Üksikasjalikke juhiseid jooksuanduri käsitsi ja automaatse kalibreerimise kohta leiate tugilehelt Polari jooksuanduri kalibreerimine Vantage V-ga/Vantage M-iga.

See suvand kuvatakse ainult siis, kui olete kellaga sidunud jooksuanduri.

  Favorites (lemmikud):

Menüüst Favorites leiate treeningueesmärgid, mille olete Flow veebikeskkonnas salvestanud lemmikutena ja sünkrooninud oma kellaga. Valige välja lemmikeesmärk, mida soovite kasutada. Kui olete valiku teinud, naaseb kell treeningueelsesse režiimi, kus saate alustada treeningut.

Lisateavet leiate peatükist Lemmikud.

  Võistlustempo

Võistlustempo funktsioon aitab hoida ühtlast tempot ja saavutada eesmärke seatud distantside puhul. Määrake aeg, mille jooksul soovite distantsi läbida (näiteks soovite läbida 10 kilomeetrit 45 minutiga) ja jälgige, kui palju olete eesmärgiks seatud ajast ees või taga. Samuti saate kontrollida, milline on seatud eesmärgi saavutamiseks vajalik ühtlane tempo/kiirus.

Võistlustempo saate määrata oma kellas. Lihtsalt valige distants ja määrake aeg, mille jooksul soovite valitud distantsi läbida. Soovi korral määrake vastavad sihtväärtused Flow veebikeskkonnas või mobiilirakenduses ja sünkroonige need oma kellaga.

Lisateavet leiate peatükist Võistlustempo.

 

Interval timer (intervallitaimer):

Teil on võimalik määrata ajal ja/või distantsil põhinevad intervallitaimerid, et täpselt ajastada treening- ja taastumisfaase intervalltreeningute ajal.

Intervallitaimeri lisamiseks treeningvaatele valige Timer for this session > On. Teil on võimalik kasutada varasemalt määratud taimerit või määrata uus taimer naastes kiirmenüüsse ja valides Interval timer > Set interval timer:

  1. Valige Time-based (ajal põhinev) või Distance-based (distantsil põhinev) taimer: Time-based: Määrake taimeri jaoks minutid ja sekundid ning vajutage nuppu OK. Distance-based: Määrake taimeri jaoks distants ja vajutage nuppu OK. Ekraanil kuvatakse tekst Set another timer?. Uue taimeri määramiseks vajutage nuppu OK.
  2. Kui olete lõpetanud, naaseb kell treeningueelsesse režiimi, kus saate alustada treeningut. Taimer käivitub, kui alustate treeningut.

Lisateavet leiate lõigust Treeningu ajal.

  Taimer

Pöördloendusega taimeri lisamiseks treeningvaatele valige Timer for this session > On. Teil on võimalik kasutada varasemalt määratud taimerit või määrata uus taimer naastes kiirmenüüsse ja valides Countdown timer > Set timer. Määrake taimer ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Kui olete lõpetanud, naaseb kell treeningueelsesse režiimi, kus saate alustada treeningut. Taimer käivitub, kui alustate treeningut.

Lisateavet leiate peatükist Treeningu ajal.

 

Routes (marsruudid):

Menüüst Routes leiate marsruudid, mille olete Flow veebikeskkonna Explore vaates või treeningu analüüsivaates salvestanud lemmikutena ja sünkrooninud oma kellaga.

Valige loendist marsruut ja seejärel valige punkt, kust soovite marsruuti alustada. Start point (alguspunkt, algsuund), Mid-route (marsruudi keskpunkt, algsuund), End point to reverse direction (marsruudi lõpp-punkt, vastupidine suund) või Mid-route to reverse direction (marsruudi keskpunkt, vastupidine suund).

Lisateavet leiate peatükist Marsruudijuhised.

Marsruudid on treeningueelse režiimi kiirmenüüs saadaval ainult juhul, kui GPS on sisse lülitatud.

  Tagasi algusesse

Funktsioon „Tagasi algusesse“ juhatab teid tagasi treeningu alguspunkti. Tagasi algusesse vaate lisamiseks treeningvaatele valige Back to start on ja vajutage nuppu OK.

Lisateavet leiate peatükist Tagasi algusesse.

Funktsioon „Tagasi algusesse“ on saadavalt ainult juhul, kui GPS on sisse lülitatud.

When you choose a training target for your session, the Favorites and Routes options are crossed out in the quick menu. Seda seetõttu, et saate treeningu jaoks valida ainult ühe eesmärgi. Kui valite treeningu jaoks marsruudi, on kiirmenüüs olev suvand Back to start läbi kriipsustatud, kuna funktsioone Routes ja Back to start ei saa korraga valida. Eesmärgi muutmiseks valige läbikriipsutatud suvand ja teilt küsitakse, kas soovite eesmärki muuta. Uue eesmärgi valimiseks vajutage nuppu OK.