Sa oled siin: Funktsioonid > Teekonnajuhised

Teekonnajuhised

Marsruudijuhiste funktsioon juhatab teid mööda marsruute, mille olete ise eelnevate treeningute jooksul salvestanud ja marsruute, mida teised Flow veebikeskkonna kasutajad on salvestanud ja jaganud. Teil on võimalik minna marsruudi alguspunkti, marsruudi lõpp-punkti või marsruudi lähimasse punkti (marsruudi keskpunkti). Kõigepealt juhatab kell teid punkti, kust soovite oma teekonda alustada. Seejärel juhatab kell teid marsruudi lõpuni ja jälgib, et te teelt kõrvale ei kalduks. Lihtsalt järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Ekraani allosas näete, kui palju maad on marsruudi lõpuni veel jäänud.

Marsruudi lisamine kella

Marsruudi lisamiseks kella peate salvestama selle Flow veebikeskkonna Explore vaates või treeningu analüüsivaates lemmikuna ja sünkroonima selle kellaga. Lisateavet leiate peatükist Lemmikud.

Marsruudijuhistega treenimine

  1. Vajutage treeningueelses režiimis nuppu LIGHT või puudutage ikooni , et siseneda kiirmenüüsse.
  2. Valige loendist Routes ja seejärel valige marsruut, mida soovite läbida.
  3. Valige punkt, kust soovite marsruuti alustada: Start point (alguspunkt), Mid-route (marsruudi keskpunkt), End point to reverse direction (marsruudi lõpp-punkt, vastupidine suund) või Mid-route to reverse direction (marsruudi keskpunkt, vastupidine suund).
  4. Valige spordiprofiil, mida soovite kasutada, ja alustage treeningut.
  5. Teie kell juhatab teid marsruudi valitud alguspunkti. Kui olete kohal, kuvatakse ekraanil tekst Route start found. Võite alustada marsruudi läbimist.

Kui olete jõudnud marsruudi lõpp-punkti, kuvatakse ekraanil tekst Route-end point reached.

Ekraanil kuvatavad juhised

  • Nool näitab õiget suunda
  • Edasi liikudes kuvatakse ekraanil rohkem marsruuti
  • Järelejäänud distants