Sa oled siin: Funktsioonid > Smart Coaching > Pidev südame löögisageduse jälgimine

Pidev südame löögisageduse jälgimine

Südame löögisageduse pideva jälgimise korral toimub teie südame löögisageduse registreerimine ööpäevaringselt. See võimaldab täpsemat päevase kalorikulu ja üldise aktiivsuse mõõtmist, sest nüüd on võimalik jälgida ka väga väikseid randmeliigutusi nõudvaid füüsilisi tegevusi, nagu näiteks jalgrattasõitu.

Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni kasutamine

Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni on võimalik lülitada sisse, välja või öörežiimile valides Settings > General settings > Continuous HR tracking. Kui valite öörežiimi (Night-time only), seadistage oma kell nii, et südame löögisageduse registreerimine algaks ajal, mil heidate voodisse.

Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. Südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni seeshoidmisel tühjeneb aku kiiremini. Nightly Recharge’i funktsiooni toimimiseks peab olema lubatud südame löögisageduse pidev jälgimine. Kui soovite Nightly Recharge’i funktsiooni kasutada, kuid säästa seejuures akut, kasutage südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni ainult öösiti.

Südame löögisageduse kuvale navigeerimiseks kasutage kellaaja vaates nuppe UP ja DOWN. Üksikasjaliku vaate avamiseks vajutage nuppu OK.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, registreerib kell pidevalt teie südame löögisagedust, mida näete südame löögisageduse kuval. Üksikasjalikuma vaate avamisel saate kontrollida oma päeva kõrgeimat ja madalaimat südame löögisageduse näitu ning ka seda, milline oli eelmise öö madalaim südame löögisageduse näit.

Kell registreerib teie südame löögisagedust viieminutiliste intervallidega ja salvestab andmed hilisemaks analüüsiks Flow rakendusse või veebikeskkonda. Kui kell tuvastab teie südame löögisageduse tõusu, hakkab see südame löögisagedust pidevalt registreerima. Südame löögisageduse pidev registreerimine aktiveerub ka vastavalt teie randmeliigutustele, näiteks siis, kui kõnnite vähemalt ühe minuti jooksul piisavalt kiires tempos. Südame löögisageduse pidev registreerimine peatub automaatselt, kui teie aktiivsuse tase langeb piisavalt madalale. Kui kell tuvastab, et teie käsi ei liigu või südame löögisagedus ei tõuse, hakkab see südame löögisagedust registreerima viieminutiliste tsüklitena, et tuvastada päeva madalaim näit.

Mõnikord võib juhtuda, et päeva jooksul kella ekraanil kuvatav südame löögisageduse näit on kõrgem või madalam kui see, mida näete päevakokkuvõttes. See võib juhtuda siis, kui teie näit jääb jälgimisintervallist välja.

Kella tagaküljel olevad LED-tulukesed põlevad alati, kui südame löögisageduse pideva jälgimise funktsioon on sisse lülitatud ja tagaküljel asuv sensor on nahaga kontaktis. Juhised, kuidas kella täpsete südame löögisageduse näitude saamiseks kanda, leiate peatükist Randmepõhine südame löögisageduse mõõtmine.

Polar Flow veebikeskkonnas ja mobiilirakenduses kuvatakse südame löögisageduse andmed üksikasjalikumalt ja pikema perioodi jooksul. Lisateavet südame löögisageduse pideva jälgimise funktsiooni kohta leiate sellest põhjalikust juhendist.