Sa oled siin: Sätted > Üldsätted

Üldsätted

Üldsätete vaatamiseks ja muutmiseks valige Settings > General settings.

Menüüst General settings leiate järgmised alammenüüd:

 • Pair and sync (sidumine ja sünkroonimine)
 • Bike settings (jalgrattasätted) (nähtavad ainult siis, kui olete kellaga sidunud jalgrattaanduri)
 • Continuous HR tracking (südame löögisageduse pidev jälgimine)
 • Recovery tracking (taastumise jälgimine)
 • Flight mode (lennurežiim)
 • Do not disturb (olek „mitte segada“)
 • Mobiiltelefoniteatised
 • Units (mõõtühikud)
 • Keel
 • Passiivsushoiatus
 • Vibrations (värinad)
 • I wear my watch on (käelisus)
 • Positioning satellites (satelliitide positsioneerimine)
 • About your watch (kella tutvustus)

Sidumine ja sünkroonimine

 • Pair and sync phone/Pair sensor or other device: Siduge andurid või mobiilseadmed kellaga. Sünkroonige andmed Flow rakendusega.
 • Paired devices: Vaadake kõiki seadmeid, mille olete kellaga sidunud. Nendeks võivad olla näiteks südame löögisageduse andurid, jooksuandurid, jalgrattaandurid ja mobiilseadmed.

Jalgrattasätted (bike settings)

Jalgrattasätted on nähtavad ainult siis, kui olete kellaga sidunud jalgrattaanduri.

 • Wheel size (rehvimõõt): Määrake rehvimõõt millimeetrites. Juhised rehvimõõdu leidmiseks leiate peatükist Andurite sidumine kellaga.
 • Crank length (vända pikkus): Määrake vända pikkus millimeetrites. Säte on nähtav ainult siis, kui olete kellaga sidunud võimsusanduri.
 • Sensors in use (kasutusel olevad andrid): Vaadake kõiki andureid, mille olete jalgrattaga sidunud.

Südame löögisageduse pidev jälgimine

Lülitage südame löögisageduse pideva jälgimise funktsioon sisse (On), välja (Off) või öörežiimile (Night-time only). Kui valite Night-time only, seadistage oma kell nii, et südame löögisageduse registreerimine algaks ajal, mil heidate voodisse.

Lisateavet leiate peatükist Südame löögisageduse pidev jälgimine.

Taastumise jälgimine

Valige, kuidas soovite oma taastumist jälgida.

 • Funktsioon Recovery Pro kasutab ortostaatilise testi tulemusi ja taastumisküsimustiku vastuseid ning annab nendele tuginedes konkreetseid juhiseid treeningkoormuse ja taastumise vahelise tasakaalu hoidmiseks. Kui taastumist puudutav tagasiside on aktiveeritud, palub kell teil planeerida ortostaatilise testi vähemalt kolmele päevale nädalas. Valige päevad ja valige käsklus Save. Lisateavet leiate peatükist Recovery Pro.
 • Funktsioon Nightly Recharge jälgib öiste mõõtmiste põhjal automaatselt teie taastumist ja annab soovitusi. Teil palutakse sisse lülitada südame löögisageduse pideva jälgimise funktsioon, kui te pole seda veel teinud. Nightly Recharge’i funktsiooni toimimiseks peab olema lubatud südame löögisageduse pidev jälgimine. Valige On (sees) või Night-time only (öörežiim). Kui valite Night-time only, seadistage oma kell nii, et südame löögisageduse registreerimine algaks ajal, mil heidate voodisse.

Lennurežiim

Lülitage lennurežiim sisse (On) või välja (Off).

Lennurežiimi sisselülitamisel peatatakse kogu traadita ühendus. Te saate kella kasutada, kuid te ei saa sünkroonida andmeid Polar Flow rakendusega ega kasutada juhtmeta lisaseadmeid.

Olek „mitte segada“

Valige Off (väljas), On (sees) või On ( - ) (sees ajavahemikul ... - ...). Määrake ajavahemik, mil olek „mitte segada“ on sisse lülitatud. Määrake oleku algusaeg (Starts at) ja lõpuaeg (Ends at). Kui olek „mitte segada“ on sisse lülitatud, ei saabu ühtegi teavitust ega kõnemärguannet. Samuti on keelatud taustavalgustuse aktiveerimise liigutus.

Mobiiltelefoniteatised

Valige Off (väljas) või On, when not training (sees, kui ei treeni). Pange tähele, et treeningute ajal ei saabu ühtegi teavitust.

Mõõtühikud

Valige meetermõõdustiku (kg, cm) või inglise süsteemi (lb, ft) mõõtühikud. Määrake mõõtühikud kehakaalu, pikkuse, distantsi ja kiiruse mõõtmiseks.

Keel

Valige, millist keelt soovite kasutada. Teie kell toetab järgmisi keeli: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Suomi, Svenska or Türkçe.

Passiivsushoiatus

Lülitage passiivsushoiatus sisse (On) või välja (Off).

Värinad

Lülitage värinad menüü-üksuste kerimiseks sisse (On) või välja (Off).

Käelisus

Valige, kas soovite kella kanda vasakul käel (Left hand) või paremal käel (Right hand).

Satelliitide positsioneerimine

Alates püsivara versioonist 4.0.11 saate lisaks GPS-ile muuta ka satelliitnavigatsioonisüsteemi, mida teie kell kasutab. See säte asub menüüs  General settings > Positioning satellites.Teil on võimalik valida GPS + GLONASS, GPS + Galileo või  GPS + QZSS.Vaikesäte on GPS + GLONASS.Need valikud annavad teile võimaluse katsetada erinevaid satelliitnavigatsioonisüsteeme ja teada saada, kas nende kaetud piirkondades on teie tulemused täpsemad.

GPS + GLONASS

GLONASS on Venemaa globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem. See on vaikesäte, kuna satelliidi globaalne nähtavus ja töökindlus on neist kolmest parim ning üldiselt soovitame seda kasutada.

GPS + Galileo

Galileoi on Euroopa Liidu loodud globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem. See on alles väljatöötamisel ja hinnanguliselt valmib see 2020. aasta lõpuks.

GPS + QZSS

QZSS on nelja satelliidiga piirkondlik ajaülekandesüsteem ja satelliidipõhine tugisüsteem, mis on välja töötatud GPS-i täiustamiseks Aasia-Okeaania piirkondades, eelkõige Jaapanis.

Kella tutvustus

Vaadake oma seadme ID-d, püsivara versiooni, HW mudelit, A-GPS-i faili aegumiskuupäeva ja spetsiifilist regulatiivset teavet.

Kella taaskäivitamine: Kui kella kasutamisel esineb probleeme, võite proovida seda taaskäivitada. Kella taaskäivitamine ei kustuta sätteid ega teie isiklikke andmeid. Kella taaskäivitamiseks vajutage nuppu OK. Taaskäivitamise kinnitamiseks puudutage uuesti nuppu OK. Samuti saate kella taaskäivitada, kui vajutate 10 sekundi jooksul nuppu OK.